Nieuws

Duurzame teelt van bloembollen

De bloembollenteelt verduurzaamt, maar dat wil niet zeggen dat alle bollen biologisch zijn. Dat hoeft ook niet. Duurzaamheid gaat om meer.

Kun je bloembollen duurzaam telen? En wat is dan duurzaam? Zijn dat biologische bollen? Hoe speelt de bollensector er op in? De samenleving vraagt om een duurzaam product, schrijft vakblad BloembollenVisie, daarom zul je er als sector op moeten reageren. Het vakblad besteedt in een serie artikelen aandacht aan duurzaamheid.

Biologisch

In het eerste artikel 'Natuurlijk is niet altijd duurzaam' gaat Ernst van den Ende (directeur Plant Sciences Group, Wageningen UR) in op de vraag wat duurzaamheid is. Hij vat het kort samen met 'meer produceren met minder input op een betere manier.' Meer produceren betekent meer uit de plant halen, minder input gaat over minder middelen en beter wil zegen op een innovatieve en veilige manier.

Duurzaam is niet hetzelfde als biologisch, zo legt Van den Ende uit. Ook andere teelten kunnen duurzaam zijn. En biologisch is ook niet altijd duurzaam, soms is er voor biologische productie meer oppervlakte nodig. Genetische modificatie wordt niet als duurzaam gezien, maar het kan wel een oplossing bieden om planten resistent te maken, zodat je minder middelen nodig hebt. Onwetendheid bij het grote publiek speelt een belangrijke rol bij de duiding van de term duurzaamheid, aldus Van den Ende.

Residuvrij

Er is veel vraag naar residuvrije bloembollen, zo zeggen de vertegenwoordigers van handelsbedrijven in het artikel 'Bemiddelaar kan residu-vrij niet garanderen'. Toch is het niet realistisch te garanderen dat bloembollen vrij zijn van residuen van bestrijdingsmiddelen, vinden ze. Resten van verboden middelen, die 15 jaar geleden toegepast zijn, kun je nog steeds aantreffen op bloembollen. Een kweker zou hooguit kunnen garanderen dat hij bepaalde middelen als neonicotinoïden niet gebruikt, zegt André Hoogendijk van de KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur). Een werkgroep van Anthos, de Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten, vertaalt de eisen op het gebied van duurzaamheid naar concrete initiatieven richting kwekers.

Teelt

Hoe de bollentelers zelf werken aan duurzame bloembollen is te lezen in het artikel 'Steeds meer retailers willen biobollen in het schap'. De vraag naar duurzame bloembollen is groot, zeggen exportbedrijven. Een verkoper van biologisch geteelde bloembollen zou het liefst alleen biobollen verkopen, maar het aanbod is niet toereikend. De KAVB laat in een filmpje twee telers aan het woord. Zij verduurzamen de teelt op verschillende manieren, door de toepassing van groenbemesters bijvoorbeeld of door duurzame energie in te kopen.

(Bron foto: Jan Nijman)