Nieuws

Duurzame verwerking van bloembollen: Het nieuwe verwerken

Verwerken en bewaren van bollen moet duurzamer: milieuvriendelijker, met gebruik van minder bestrijdingsmiddelen of minder energie. Dat kan door bollen op een andere manier te verwerken.

Om een nieuw duurzaam en rendabel systeem voor het verwerken en ontsmetten van bloembollen te ontwikkelen is in 2016 een vierjarig onderzoeksprogramma 'Het Nieuwe Verwerken' gestart.

Binnen dit programma wordt er gewerkt aan vijf actielijnen: desinfectie van bloembollen met innovatieve technieken, aanbrengen van gewasbeschermingsmiddelen door middel van schuimen en coaten, detecteren en verwijderen van zieke bollen, rechtop zetten van bollen bij het planten en een energiezuinig bewaarsysteem.

Desinfectie

De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat er er mogelijkheden zijn om de ontsmetting van bijvoorbeeld narcis of tulp te verduurzamen door fungiciden met schuim aan te brengen. Zo kun je besmetting door schimmels beperken.

Een andere vorm van desinfectie is de toepassing van ECA-water (Elektro Chemical Activated). Door water met een zoutoplossing te behandelen in een elektrolytische cel ontstaat een oplossing die ontsmettend werkt op bijvoorbeeld schimmels, bacteriën en virussen op tulpenbollen - waaronder TVX.

Brochures

De branchevereniging KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) meldt in vijf brochures 'Het nieuwe verwerken' wat er tot nu toe bereikt is in het onderzoeksprogramma.

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de bloembollensector, de toeleverende industrie en Wageningen Plant Research (PPO). Het project wordt mogelijk gemaakt met steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

(Bron foto: Still YouTube )