Nieuws

Duurzame visserij door kennisdeling

In de toekomst zal de visserij van groot belang zijn voor het voeden van 9 miljard mensen. En de visserij van de toekomst zal duurzamer zijn dan nu. Vissersschepen varen elektrisch en vissers zullen rekening houden met natuur. Voor transitie van de sector is het nodig kennis te delen.

Energiebesparing en werken aan duurzaamheid zijn collectieve uitdagingen voor de Nederlandse visserijsector. Het is niet alleen een uitdaging voor de vissers zelf, maar voor de hele sector. Op 1 april 2016, tijdens de jaarlijkse presentatie van de economische cijfers van de visserijsector, gaven verschillende betrokkenen uit de sector hun visie op de ontwikkeling in de toekomst. In vijf filmpjes gaan ze in op verschillende aspecten. Wat is de bijdrage van de visserij in de wereldvoedselvoorziening? Hoe hou je rekening met natuur? Hoe maak je de transitie naar duurzame visserij? En hoe ziet de toekomst eruit?

Hoorgwaardig eiwit

Schipper Klaas Jelle Koffeman ziet vis als een belangrijk product in de wereldvoedselvoorziening, zegt hij in het filmpje 'De wereld voeden met hoogwaardig eiwit'. Vis is van groot belang om straks 9 miljard mensen te kunnen voeden. Pim Visser, directeur Visserij Nederland denkt dat de pelagische vis, vissoorten als haring, makreel en wijting een belangrijke rol zullen spelen in de voeding voor derdewereldlanden.

Elektrisch varen

In het filmpje 'Toekomst van de visserij' geven de verschillende betrokkenen hun visie over de innovaties die in de sector plaats zullen vinden. Bas Bolman denkt dat in 2050 visserijboten elektrisch varen. Fossiele brandstoffen zijn dan niet meer beschikbaar. En er zal meer geïnvesteerd moeten worden, in duurzame technieken bijvoorbeeld. 'We hebben wel wat te vernieuwen', zegt Pim Visser. Ook de organisatie van de keten zal veranderen. Mogelijk dat we in de toekomst overstappen op visserij op bestelling, aldus Visser.

Kennisdelen

Voor de transitie naar een duurzame visserij is kennisdeling essentieel. De visserijwereld is nu vooral kleinschalig georganiseerd in familiebedrijven. Wil je een omslag naar noodzakelijke vernieuwing kunnen maken dan zul je als sector samen moeten werken, zo bllijkt uit het filmpje 'Kennis delen en innoveren'. Het is de vraag wat de toekomst is van de huidige familiebedrijven. Hoe zet je een familiebedrijf voort? Om te innoveren is het transparant zijn en delen van kennis van groot belang. Juist ook om andere partijen er bij te betrekken, partijen die je hard nodig hebt om tot innovaties te komen

Tijdens de bijeenkomst op 1 april 2016 presenteerde LEI-onderzoeker Mike Turenhout de economische cijfers van de Nederlandse visserijsector.

(Bron foto: Shutterstock)