Nieuws

Duurzame voedselproductie, hoe doe je dat?

Voor de naar schatting ruim 9 miljard wereldburgers zal er in 2050 70% meer voedsel nodig zijn dan nu. Maar we zullen ook naar een meer duurzame voedselproductie toe moeten om roofbouw of uitputting van natuurlijke bronnen te voorkomen. Suzanne Bron verdiept zich in de vraag wat duurzame voedselproductie is.

Landbouwminister Carola Schouten maakte in september 2018 in haar toekomstvisie duidelijk dat de Nederlandse landbouw moet overschakelen naar een systeem waarin klimaat, natuur en bodem niet langer onder druk staan. In die visie stelt ze kringlooplandbouw centraal.

Suzanne Bron schrijft op de website 'Boeren Baanbrekers' dat kringlooplandbouw waarschijnlijk niet ver genoeg gaat. Ze baseert zich op een interview met onderzoek Wijnand Sukkel. Boeren die echt duurzaam produceren doen meer dan een slim gebruik van reststromen, zoals je in de kringlooplandbouw tegenkomt. Ze hebben ook aandacht voor ecologie, biodiversiteit en bodemkwaliteit.

Toekomst

Bron noemt verschillende voorbeelden van boeren die het goede vorobeeld geven. Zo is er de Herenboerderij in Boxtel, de kefirboerderij Annahoeve in Midwoud en het biodynamische akkerbouwbedrijf Dames en Heren Vos in Kraggenburg.

Om te verkennen hoe de duurzame landbouw zich in de toekomst gaat ontwikkelen, gaat Bron ook in gesprek met Ron Methorst, hoofddocent Aeres Hogeschool in Dronten. Methorst denkt dat - wil er wat veranderen - ecologische kwaliteit, natuurwaarde en landschapskwaliteit in de prijs van voedsel meegenomen moeten worden. Voedsel kan dan mogelijk wat duurder worden, maar door een ander voedingspatroon, denk aan minder vlees eten, hoeft dat geen probleem te zijn.

Economische spelregels

Bron vraagt zich af of mensen ook bereid zijn om meer te betalen voor duurzaam voedsel. Zou het niet beter zijn dat de overheid meer stuurt? Methorst ziet dat er al veel goede initiatieven zijn. Er is al veel gebeurd in de milieukwaliteit door boeren, zo zegt hij. Maar de prijs voor ecologische kwaliteit, natuur en landschap is nog niet opgenomen in de economische spelregels. Dat zou beter kunnen.

Tot slot komt Bron met een aantal tips die je als consument nu al ter harte kunt nemen. Let bijvoorbeeld op duurzaamheidskeurmerken, koop zo mogelijk lokaal geproduceerd voedsel, eet minder vlees en ga voedselverspilling tegen.

(Bron foto: Shutterstock)