Nieuws

Duurzame Voedselvoorziening in en om de stad

In een online leeromgeving is lesmateriaal van het 'Urban Green Train' project beschikbaar over regionale voedselvoorziening. Het materiaal is geschikt voor zelfstudie van studenten en docenten, of kan gebruikt worden als input voor onderwijsontwikkeling.

Afgelopen maanden hebben Aeres Hogeschool Almere en RUAF Foundation met veel inspiratie gewerkt aan het toegankelijk maken van het Urban Green Train materiaal ten bate van de ontwikkeling van onderwijs over regionale voedselvoorziening. Hiertoe is samen met docenten van Aeres Hogeschool een online virtuele leeromgeving ontwikkeld. Het materiaal in deze leeromgeving is bruikbaar voor zelfstudie voor zowel studenten als docenten. Tevens kan het materiaal gebruikt worden als input voor onderwijsontwikkeling.

Modulen

Het materiaal bestaat uit 5 modules:

  • Module 1: Introduction into urban agriculture concept and types
  • Module 2: Resource use from a challenge perspective
  • Module 3: Urban Agriculture types/production systems and short food chains
  • Module 4: Networking and governance
  • Module 5: The world of business and urban demands

Per module zijn PowerPoint presentaties, literatuur en video’s apart beschikbaar. Daarnaast zijn er overzichtslijsten gemaakt van alle presentaties, literatuur en video’s zodat relevant materiaal snel gevonden kan worden en is een aparte sectie met cases toegevoegd. Op verzoek van de docenten zijn er artikelen van sociale ondernemers in Nederland toegevoegd. Bovendien is er in samenwerking met Geert van der Veer van Herenboeren Nederland, een case ontwikkeld over dit korte keten initiatief. Ook case materiaal, die ontwikkeld zijn in andere contexten, zijn bijgevoegd zoals de Hutten catering case.

Toegevoegd lesmateriaal

Daarnaast is er is lesmateriaal in het Nederlands toegevoegd, zoals het materiaal van het KIGOporject 'Van Voedselstrategie naar Werk-In-Uitvoering' (KIGO/2012/06-023) en het materiaal 'Een wijde blik verruimt het denken' . In een leeswijzer wordt toegelicht hoe de docent gebruik kan maken van de Moodle en het beschikbare materiaal.

Het idee was om tijdens een masterclass op 11 december 2017 de inhoud van het Urban Green Train materiaal te presenteren aan docenten en relaties van groene mbo en hbo-opleidingen, ze te enthousiasmeren voor het onderwerp en hen handvatten te geven om het materiaal toepasbaar te maken voor hun eigen onderwijs. Maar door slechte weersomstandigheden is deze Masterclass uitgesteld tot vrijdag 2 februari 2018.

Masterclass

Tijdens de Masterclass willen de projectdeelnemers op basis van presentaties van RUAF en Herenboeren nadenken hoe de kennis en competentie behoefte vanuit de praktijk geïntegreerd kan worden binnen het onderwijs. Is er ook een transitie in onderwijs nodig om de transitie naar duurzame regionale voedselsystemen te ondersteunen en versnellen? Daarnaast wordt ingegaan op de vraag in hoeverre innovatieve vormen van online of blended leren daarvoor als hulpmiddel kunnen dienen.


(Bron foto: Aeres Hogeschool)