Nieuws

Duurzame week 2020

Eind juni was de Duurzame Week 2020. Normaal is het een festival in de stad, maar vanwege het coronavirus vond alles online plaats. Tijdens deze duurzame week kregen kijkers praktische tips en adviezen over hoe je je leven kunt verduurzamen.

De tips waren divers: van hoe je het best je vliegreis kan compenseren, de etiketten in de supermarkt leest of je leven minimalistisch inricht. Omdat dit jaar alles online plaatsvond is het programma terug te kijken op het YouTube-kanaal van Duurzame Week.

Klimaatadaptatie

In een van de video’s van Duurzame Week wordt dieper ingegaan op klimaatadaptatie. Jesper Feenstra van Hemelse Natuur en Friso Klapwijk van Dakdokters bespraken dit onderwerp. De video begint met een aantal dilemma’s waartussen de heren moeten kiezen.

Vergroening

Een van de dilemma’s is bijvoorbeeld het verbieden van volledig betegelde tuinen of mensen enthousiasmeren om meer groen in hun tuin te nemen. Met meer groen ga je hittestress en wateroverlast tegen. Een tegel in je achtertuin betekent dat het gemiddeld 6 graden warmer is in je tuin. Beide heren zijn erover eens dat er meer groen nodig is in de stad. Mensen moeten zich bewuster worden van de problemen waar steden mee te maken hebben. Over de manier waarop dit gerealiseerd kan worden, verbieden of stimuleren, gaan de heren in discussie.

Biodiversiteit

Een ander dilemma is of we de natuur zijn gang laat gaan of dat je invasieve soorten moet uitroeien. Jesper is van mening dat we de planten hun gang moeten laten gaan. Vaak zie je dat een bepaalde invasieve soort een plek vervult die nog niet genoeg gevuld wordt. Mensen hebben een te korte termijnvisie volgens hem. De natuur komt wel weer in een balans over duizenden of miljoenen jaren. Friso geeft aan dat de complexiteit van de natuur veelomvattend is. Het is belangrijk om in te investeren in meer kennis over de natuur.

Groene daken

In de video kunnen kijkers ook vragen stellen. Zo komt een vraag aan bod waarin je beter kunt investeren: zonnepanelen, groene daken of een combinatie? Beide heren zijn het erover eens dat groene daken meerdere rollen vervullen: ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit, esthetisch aspect, wateropvang, isolatie en hitteregulering. Zonnepanelen hebben een terugverdientijd, groene daken niet. Hierbij investeer je in de natuur.

Duurzame Maanden / Weekend

Vanaf september worden er Duurzame Maanden georganiseerd in Utrecht. Elke maand bevat een programma met inspiratiesessies, debatten, meet-ups, workshops en challenges. Daarnaast is er van 9 t/m 11 oktober een Duurzaam Weekend in Den Bosch. Meer informatie over de Duurzame Maanden en Duurzaam Weekend is te vinden op de Duurzame Week website.

(Bron foto: Shutterstock)