Menu
Nieuws

Duurzamere gewasbescherming in fruit

Fruittelers staan voor uitdagingen nu het aantal beschikbare bestrijdingsmiddelen hun toelating verliezen. De verplicht driftreducerende spuitdoppen vragen om aanpassingen van spuitapparatuur. Vlaamse fruittelers werken aan een duurzamere vorm van gewasbescherming.

false