Nieuws

Duurzamere gewasbescherming in fruit

Fruittelers staan voor uitdagingen nu het aantal beschikbare bestrijdingsmiddelen hun toelating verliezen. De verplicht driftreducerende spuitdoppen vragen om aanpassingen van spuitapparatuur. Vlaamse fruittelers werken aan een duurzamere vorm van gewasbescherming.

Bij de uitvoering van bespuiting met bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt kun je door de juiste techniek toe te passen ongewenste neveneffecten beperken. Met driftreducerende doppen - die sinds dit jaar verplicht zijn - beperk je emissie naar bijvoorbeeld oppervlaktewater. In het dossier gewasbescherming in fruit zet het Vlaamse vakblad 'Management&Techniek' in het dossier 'Gewasbescherming in fruit' een aantal feiten op een rij in het artikel 'Driftreducerende doppen in de fruitteelt'.

Driftreductie

Driftreducerende doppen zorgen ervoor dat de druppels die je verspuit wat groter en zwaarder zijn zodat ze minder makkelijk verwaaien en voor minder verontreiniging van het oppervlaktewater zorgen. Omdat fruittelers verplicht zijn 50%-driftreducerende doppen toe te passen, moeten ze hun spuitmachines aanpassen. Bij de omschakeling kan het voorkomend dat de doppen verstopt raken. En omdat de doppen zorgen voor een andere verdeling van het middel, kan het zijn dat het middel niet goed werkt. Het vakblad geeft een aantal tips om problemen te voorkomen. Zo moet je met voldoende water werken en een druk die past bij het type dop. Op de website van het Proefcentrum Fruitteelt staan tips en rekentools om te zorgen voor een betere werking van de driftreducerende doppen. En het vakblad verwijst ook naar de website Fytoweb voor meer informatie.

Resistentieontwikkeling

Dat ook fabrikanten van apparatuur voor gewasbescherming werken aan emissiebeperking is te lezen in het artikel 'Op weg naar nog duurzamere gewasbescherming'. Zo zijn er systemen ontwikkeld om verstopping van spuitdoppen te detecteren en is er een systeem om vloeibare bestrijdingsmiddelen zonder morsen in een spuittank te brengen. Om te zorgen dat bestrijdingsmiddelen hun werkzaamheid behouden, is het belangrijk resistentieontwikkeling bij insecten te voorkomen. Op de website van het Insecticide Resistance Action Committee wordt kennis verzameld om resistentieontwikkeling te beperken.

Onkruidbestrijding

Dat onkruidbestrijding steeds lastiger wordt doordat steeds meer herbiciden hun toelating voor de fruitteelt verliezen, maakt adviseur Paul Hellemans duidelijk in het artikel 'Wegvallen Weedazol wijzigt schema's'. Hellemans heeft al veel onkruidbestrijdingsmiddelen zien verdwijnen: bodemherbiciden als diuron en simazin en contactmiddelen zoals Gramoxone en Reglone. Nu het middel Weedazol ook zijn toelating verliest wordt onkruidbestrijding steeds lastiger. In het artikel gaat hij in op de aanpak van een aantal probleemonkruiden zoals tuinbingelkruid, straatgras of wilgenroosje.

(Bron foto: Shutterstock)