Nieuws

Duurzamere mosselvisserij in de Waddenzee

De mosselvisserij in de Waddenzee wordt langzamerhand omgebouwd naar een meer duurzame vorm. De traditionele bodemvisserij op mosselzaad wordt vervangen door mosselzaad-invanginstallaties. En 28% van de gebieden voor mosselzaadvisserij is inmiddels gesloten.

Sinds 2008, toen de toen de overheid en de mosselsector in een convenant afspraken maakten om de mosselvisserij in de Waddenzee te verduurzamen, is er al veel gebeurd, blijkt uit de 'Voortgangsrapportage verduurzaming mosselzaad visserij 2016'. Zo worden steeds meer mosselzaad-invanginstallaties ingezet en is een deel van de Waddenzee nu gesloten voor de mosselvissers.

Convenant

Destijds was de afspraak in het convenant dat de mosselzaadvisserij in het sublitoraal deel van de Waddenzee - het deel dat permanent onder water staat - geleidelijk zou worden afgebouwd. En de traditionele bodemvisserij op mosselzaad, die een sterk negatief effect heeft op het ecosysteem, zou vervangen worden door alternatieve vormen van mosselzaad vangst. Het convenant is als bijlage opgenomen in het rapport 'Transitie mosselteelt' uit 2010.

Mosselzaad-invanginstallatie

Voor de vangst van mosselzaad worden nu mosselzaad-invanginstallaties (MZI's) ingezet. Deze MZI's zijn drijvende constructies van netten en touwen waaraan mossellarven zich hechten. Die MZI's liggen van maart tot november in het water. In de zomer en het najaar oogsten de mosselkwekers meerdere keren het zaad om uit te zaaien op mosselkweekpercelen. Een nadeel van deze vorm van mosselzaadvisserij is dat de kosten van het zaad veel hoger zijn: 85 cent per kilo in plaats van10 cent. Dat betekent dat je dat MZI-zaad met een goed rendement moet opkweken. Mosselkwekers hebben daarom behoefte aan goede kweekpercelen. Dat laatste blijkt lastig.

Mosselkweekpercelen

In 2014 is een inventarisatie uitgevoerd waaruit bleek dat 257 hectare potentieel geschikt is voor goede mosselkweekpercelen. 49 hectare daarvan is geschrapt op verzoek van natuurorganisaties. Van de resterende 208 hectare blijkt een groot deel in belangrijke visgebieden voor garnalen te liggen. Het blijkt steeds lastiger geschikte locaties te vinden, zo is te lezen in het rapport. Daarom wordt nu gekeken naar mogelijke mosselkweekpercelen elders, bijvoorbeeld in de Noordzee.

Zoals afgesproken in het convenant zou de mosselzaadvisserij in het sublitoraal van de Waddenzee geleidelijk worden afgebouwd. Inmiddels is 9300 hectare al gesloten voor mosselzaadvisserij. Dat komt overeen met 28% van de historische vangstmogelijkheden voor mosselzaadvisserij. 

Zuid Noord-transporten

Een ander aspect dat in het rapport wordt aangestipt zijn de Zuid Noord-transporten. Mosselen uit kweekpercelen in de Oosterschelde worden dan overgebracht naar de Waddenzee. Maar  met die transporten bestaat ook het risico dat je ongewenste exoten zoals de Japanse oesterboorder van de Oosterschelde naar de Waddenzee verplaatst. Daarom is in 2016 afgesproken voor die ZN-transporten alleen MZI-zaad uit de Oosterschelde te gebruiken op plekken waar deze exoot niet voorkomt

(Bron foto: Pixabay )