Nieuws

E-learning voor groene vrijwilligers

Groene vrijwilligers kunnen hun kennis over landschap, beheer of veilig werken vergroten met het online leerplatform 'Leer je groen!' In het e-learningplatform zijn nu een tiental modules beschikbaar.

In Nederland werken zo'n 100.000 vrijwilligers in het groen. En uit onderzoek blijkt dat vrijwilligers behoefte hebben aan opleiding en training. Om in de behoefte te voorzien hebben groene organisaties als VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL en IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) een online leerplatform 'Leer je groen!' ontwikkeld. Met de meer dan tien modules die nu beschikbaar zijn, willen die organisaties hun vrijwilligers een basis geven voor hun werk in de natuur.

Modules

In het platform vind je modules over bijvoorbeeld de ordeningen van het dierenrijk of plantenrijk, het ontstaan van het Nederlandse landschap of hoogstamfruitboomgaarden. Maar er zijn ook modules over veilig werken, zoönoses of duurzaamheid. In het artikel 'Aan de slag met Leerjegroen!' in VNBL vertelt IVN vrijwilliger Janne Opmeer dat ze de modules goed in elkaar vindt zitten. Ze zijn laagdrempelig, zegt ze. Het volgen van een module kostte haar ongeveer 30 minuten.

Actueel

Het voordeel van een elektronisch leerplatform is de toegankelijkheid voor veel mensen en de mogelijkheid om de informatie snel te actualiseren. Aad van Paassen van LandschappenNl, die betrokken is bij de ontwikkeling van modules zegt nu nieuwe modules te ontwikkelen over akker- en weidevogels.

Leer je groen! is toegankelijk er voor alle groene vrijwilligers. Om te kunnen inloggen, moet je aangemeld zijn door de betrokken organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet.

(Bron foto: Leer je groen! )