Nieuws

E-Learning weidegang

Weidende koeien zijn kenmerkend voor het Nederlandse landschap. Ze maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat consumenten van de melkveehouderij hebben. De afgelopen jaren daalde echter het aantal melkveebedrijven dat aan weidegang doet. In het convenant weidegang heeft een groot aantal partijen daarom afgesproken de weidegang te stimuleren. Een digitale module voor het mbo-groen draagt hier aan bij.

Het is daarom belangrijk dat studenten melkveehouderij van de AOC's opgeleid worden met de laatste inzichten op het gebied van weidegang. Vanuit het CIV Melkveehouderij wordt hier op verschillende manieren aan bijgedragen.

Dankzij de medefinanciering door Duurzame Zuivelketen heeft het CIV Melkveehouderij recent een complete E-learning module speciaal gericht op Weidegang aan de deelnemende AOC’s aangeboden. Deze e-learning is ontwikkeld in samenwerking met experts uit verschillende bedrijven en docenten van betrokken AOC's. In deze e-learning wordt studenten op een interactieve wijze de meest recente basiskennis op het gebied van weidegang aangeboden.

Naast basiskennis over weidegang is er behoefte aan verdere verdieping op dit onderwerp. Hier wordt vanuit het CIV Melkveehouderij aan gewerkt middels de zgn. WURKS projecten. In deze projecten werken onderzoekers van de WUR samen met docenten. De focus ligt hierbij op het ontsluiten van nieuw ontwikkelde kennis binnen het project Amazing Grazing en nieuwe beweidingsconcepten van de Stichting Weidegang (2017) die nog geen plaats hebben in het onderwijs.

Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de projectleider van het CIV Melkveehouderij Rinze Fokkema.

(Bron CIV AgriFood)