Nieuws

Echt glutenvrije haver beschikbaar

Haver is een graansoort die geen gluten bevat en daardoor veilig voor mensen met glutenallergie. Maar dan moet je zeker weten dat het graan niet verontreinigd is, met tarwe bijvoorbeeld. Een glutenvrije keten garandeert dat haver echt glutenvrij is.

Ongeveer 1% van de mensen heeft glutenallergie of coeliakie. Wanneer ze producten eten die gluten bevatten, producten op basis van tarwe, rogge of gerst, ervaren ze darmproblemen. De gluten, een eiwit in die graansoorten, kan bij hen de dunne darm beschadigen. Haver is een van de graansoorten die van nature geen gluten bevat, maar is vaak verontreinigd met graansoorten die wel gluten bevatten.

Wil je zeker weten dat haver veilig is voor mensen met coeliakie, dan zul je vanaf het begin verontreiniging met andere granen moeten voorkomen. Onderzoekers van Wageningen Plant Research (PPO Wageningen UR) ontwikkelden een glutenvrije keten. Wageningen World berichtte er over in het artikel 'Gegarandeerd glutenvrije haver'.

Protocollen

Verontreiniging kan al beginnen bij de bemesting, want in organisache mest kunnen tarwe-, gerst- of roggekorrels zitten die voor verontreiniging zorgen. Organische bemesting is dus uit den boze voor een glutenvrije teelt. Bovendien moet het perceel afgelopen acht jaar niet bebouwd zijn met een van de glutenbevattende granen.

Ook tijdens het transport en de verwerking mag de glutenvrije haver niet in aanraking komen met meel or resten van andere granen. De onderzoekers werkten samen met zaaizaadbedrijf Vandinter Semo en de Coeliakie Vereniging aan de ontwikkeling van protocollen voor een schone haverketen.

Belangstelling

Glutenvrije haver mag volgens de EU maximaal 20 ppm ander graan bevatten. Dat is 1 tarwekorrel op twee kilo product. Vandinter Semo garandeert dat de haver uit deze keten onder de 5 ppm zit. Er is veel belangstelling voor de glutenvrije haver, niet alleen in Nederland maar ook in landen als Duitsland en Italië, aldus Wageningen World.

(Bron foto: Pixabay)