Menu
Nieuws

Ecologische bermen tegen plaaginsecten in de kas

Als je bermen ecologisch beheert, wat betekent dit dan voor de plaaginsecten in de kas? Vormen die bermen een grotere bron van plaaginsecten dan regulier beheerde bermen? Of dragen ze bij aan natuurlijke plaagbestrijding? Een onderzoek in het Westland laat zien dat er weinig verschil is.

false