Nieuws

Ecologische kwaliteit van beken meten en herstellen

Aan de ecologische waarde van beken in Nederland kan nog wel wat verbeterd worden. Om te zien of beekherstel effectief is, wordt vooral gekeken naar de macrofauna, beestjes in het water die je met het blote oog kan zien.

Volgens het artikel 'Bomen en stroming verhogen ecologische kwaliteit' hebben veel beken in Nederland een onvoldoende ecologische kwaliteit. Aan de hand van de Hierdense Beek wordt in het artikel uitgelegd hoe verschillende factoren inwerken op de ecologische kwaliteit en waar de kansen en beperkingen liggen voor beekherstel, want: "Ondanks dat sterk wordt ingezet op beekherstel, leidt dit nog niet altijd tot de gewenste kwaliteitsverbetering. De oorzaak hiervan is het eenzijdig aanpakken van bepaalde factoren in plaats van het geheel dat sturend is voor een levensgemeenschap."

Schepnetje

In het artikel 'De ecologische waarde van de Hierdense Beek' legt Ienke Bogerd-Spijkerboer, medewerker specialisme bij het Waterschap Veluwe uit hoe het meten van de ecologische waarde in zijn werk gaat: "Er wordt dan met een schepnetje door het water gegaan,” vervolgt Ienke. „Tussen waterplanten, over de bodem, door bladpakketten en ‘vrij’ in het water. Ook wordt op/onder stenen en takken gezocht naar macrofauna. Het schepnet wordt geleegd in een fotobak. Die is wit en daardoor kunnen we het best zien welke beestjes we hebben gevangen. De beestjes worden uit de bak gehaald en in potjes met alcohol worden ze meegenomen naar het hydrobiologisch laboratorium. Per monster worden minstens 200 ‘beestjes’ verzameld. Op het lab wordt onder de microscoop gekeken om welk soorten het precies gaat. Dat is met het blote oog niet te zien, want er wordt gekeken naar speciale details.”

(Bron foto: Pixabay)