Nieuws

“Economie is niet hetzelfde als geld”

Beslissingen mogen nooit het resultaat zijn van een paar financiële berekeningen. Dat zei emeritusprofessor economie Arnold Heertje in een fel betoog tijdens het congres over Natuur en Economie bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Zijn medesprekers reageren pragmatisch.

Nu de overheid zich deels heeft teruggetrokken uit het natuurbeheer, zoekt de sector een onafhankelijkere koers. Ruim 150 toehoorders bezochten het congres dat 30 oktober in Velp georganiseerd werd. Een korte weergave van de drie speeches.

Arnold Heertje, econoom

“Veel te vaak wordt economie als synoniem gezien voor financieel. Dat is onjuist. Economie gaat om behoeftebevrediging. Nu, straks, hier, en waar ook ter wereld. Aan die behoeftebevrediging hoeft niet perse een financiële transactie vooraf te gaan.
Het is handig om uit te rekenen wat de financiële effecten van iets zijn, maar het is dom om belangrijke beslissingen alleen financieel af te wegen. Kijk naar de overvloed in kantoorgebouwen. Dat zou goed zijn voor de economie. Nu staan ze leeg en heeft niemand er wat aan.
Ook het begrip vervangbaarheid wordt vergeten. Voor een glas water kan ik berekenen wat de productiekosten zijn. Als ik mijn glas kapot laat vallen weet ik wat het kost om dat te vervangen. Voor natuur kan dat niet. Iedereen rept over de verliezen de we nu op de Betuwelijn maken, maar je hoort niemand over het landschap dat we verloren hebben. Als de reproduceerbaarheid zou worden meegenomen, denk je wel twee keer na voor iets onherstelbaar beschadigt.
Voor goede beslissingen is niet perse geld nodig. Mannen plassen nogal vaak naast het urinoir. Boetes invoeren en politie op het toilet introduceren heeft geen zin, maar een vliegje in de pot wel. Eén simpel vliegje lost het probleem van vieze toiletten op.
Zulke oplossingen heeft het natuurbeheer nodig.”

Ed Nijpels, voorzitter Bosschap

“Vandaag is een feestdag, want er is een einde gekomen aan het afbraakbeleid voor natuur tijdens Rutte I. Dat is hard nodig, want de biodiversiteit gaat nog steeds hard achteruit. Nog steeds gaat er minder geld dan noodzakelijk naar natuurbescherming.
Ondertussen gaan de opbrengsten van ecosysteemdiensten naar anderen, terwijl beheerders de kosten betalen. Vooral de kleine boseigenaren hebben het moeilijk. Eigenlijk is het raar. Als je naar een café gaat haal je het niet in je hoofd om geen drankje te bestellen. Ondertussen maken talloze mensen op zondag een wandeling door het bos, zonder dat beheerders daar iets van terugzien. En het geld van de pannenkoek die na de wandeling wordt gegeten gaat naar het restaurant.
Dat moet veranderen. Als de overheid geen belasting heft, moet er wat anders gebeuren. Het is goed dat natuurorganisaties een onafhankelijkere koers willen gaan varen. Want Rutte I heeft laten zien hoe wispelturig de overheid kan zijn. Het is goed dat Staatsbosbeheer gaat verzelfstandigen.”

Jerwin Tholen, associate director KPMG

“We hebben een casusstudie in de wijk Bos en Lommer uitgevoerd naar het effect van groen op de gezondheid. Dat effect is groot.
In een groene omgeving worden mensen inderdaad minder snel ziek. Gecorrigeerd voor bijvoorbeeld inkomen, zien we dat 10% meer groen zorgt voor 132 zorgpatiënten minder. De financiële effecten daarvan zijn groot en zijn in vijf tot twaalf jaar terugverdiend. Niet alleen omdat de zorgkosten zelf afnemen, maar vooral door de extra productiviteit die gezonde mensen leveren.

Onze casusstudie is uitgevoerd in Bos en Lommer. Zowel de kosten als de opbrengsten van groen verschillen tussen regio’s. Maar, zou je alles opschalen, dan levert dat extra groen een jaarlijkse besparing van 400.000.000 euro.”


(Bron foto: Pixabay)