Nieuws

Economische schade dierziekten

Hoogleraar Henk Hogeveen van Wageningen University pleit voor maatwerk voor zieke dieren en betere beslissingsondersteuning voor boeren.

Hogeveen zei dit tijdens zijn inaugurele rede als persoonlijk hoogleraar Management van diergezondheid aan Wageningen University op 4 juni, zo valt te lezen in het artikel 'Maatwerk voor boer en ziek dier' op de site van Wageningen UR. Het maken van goede afwegingen met oog voor de belangen van dier, boer en maatschappij, vraagt volgens Hogeveen betere modellen die de economische schade van dierziekten voor een individueel bedrijf duidelijk maken.

Schadeberekening

Aandoeningen als uierontsteking (mastitis), klauwproblemen en verminderde vruchtbaarheid bij koeien kosten veehouders veel geld. Het onderkennen en registreren van aandoeningen op het bedrijf lukt veel veehouders nog wel, maar het inschatten van de kosten blijkt een ander verhaal. 'Die schadeberekening zou een standaardonderdeel moeten zijn van het managementpakket van een veehouder', vindt prof. Hogeveen. 'Want hoe beter je het probleem in beeld hebt, hoe effectiever je maatregelen kunt nemen. Combineer je precisietechnieken in de veehouderij met beslissingsondersteunende systemen, dan kun je dieren ook op maat gaan behandelen.'

Volksgezondheid

Naast diergezondheid uit economisch oogpunt, zijn er de vragen vanuit volksgezondheid en dierenwelzijn. Zo is uierontsteking bij koeien te voorkomen met antibiotica. Maar voor de volksgezondheid is het beter als ook bij dieren zo min mogelijk antibiotica worden gebruikt, om het risico op resistentie zo klein mogelijk te houden.
Prof. Hogeveen maakt zich verder sterk voor de oprichting van een internationale organisatie op het gebied van Economics of Animal Health voor het verspreiden en uitwisselen van kennis op het gebied van economische aspecten van diergezondheid. Hogeveen: 'Er ontbreekt nog een goed internationaal platform waar jonge onderzoekers op dit vakgebied elkaar kunnen ontmoeten.'

Maatschappij

In de video die bij het artikel is geplaatst, vertelt Hogeveen onder andere dat het interessante van zijn vakgebied is dat de eisen van de maatschappij een stuk sterker geworden zijn. ‘Dierziektes zijn gerelateerd aan dierenwelzijn, zijn gerelateerd aan volksgezondheid en met de maatschappelijke eisen in het achterhoofd zullen we daaraan tegemoet moeten komen. En zullen we daar ook onze economische berekeningen moeten uitbreiden met deze eisen erbij.’


(Bron foto: Thinkstock)