Nieuws

Ecosysteemdiensten in de stad

Het groen in de stad wordt steeds vaker geïntegreerd met andere functies: stadslandbouw of stadsecologie bijvoorbeeld. Kennis over die integratie vind je in het nieuwe dossier 'De groene stad'.

De Nederlandse steden dijen steeds verder uit, wat ten koste kan gaan van groen in en om de stad. Ruimtegebrek dwingt ons ertoe meer en meer de landschapsfuncties als wonen, industrie en natuur of groen met elkaar te integreren. Een goede verhouding tussen de verschillende functies is daarbij van groot belang. Maar hoe pakken we dat nu aan?

Nieuw dossier

Het nieuwe dossier 'de groene stad' gaat over de integratie van groen met andere functies in de stad, waarbij versterking van de verschillende functies centraal staat. Het dossier maakt onderscheid tussen vier onderwerpen: integratie landschapsfuncties, stadsecologie, stadslandbouw en eco-engineering. Elk onderdeel verwijst naar verschillende gerelateerde bronnen.

Ecosysteemdiensten

Het integreren van landschapsfuncties gaat over ecoysteemdiensten, de diensten die het ecosysteem kan leveren. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidsvoordelen die het oplevert zoals het wegvangen van fijnstof door een groenstrook. Ecosysteemdiensten kunnen echter ook bij gebouwen een rol spelen: eco-engineering gaat over het opnemen van groen bij het ontwerpen van gebouwen en welk effect het groen heeft op bijvoorbeeld woningisolatie.

Klimaat

Het groen biedt niet alleen een voordeel van de stad, de stad heeft ook wat te bieden voor het groen. Zo zijn er in de stad bijvoorbeeld specifieke groeiomstandigheden van verschillende planten en habitattypen door het relatief warme klimaat, de diversiteit aan bouwstijlen of het hoge voedselaanbod. Hier gaat het onderwerp stadsecologie over.

Stadslandbouw

En daarnaast is een groene stad meer dan alleen groene/blauwe aders in de stad. Het gaat ook om een duurzame manier van leven en produceren in een stadse omgeving, bijvoorbeeld in de vorm van stadslandbouw. In het onderdeel stadslandbouw kun je terugvinden wat stadslandbouw nu precies is en welke functies het heeft.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(1)