Nieuws

Ecthyma van geit en schaap overdraagbaar op de mens

Ecthyma, ofwel zere bekjes, is een besmettelijke ziekte bij schapen en geiten maar het virus is ook overdraagbaar op mensen. Dan heet het orf. Hoewel de zweertjes vanzelf overgaan, kun je wel voorzorgsmaatregelen treffen.

Orf is voornamelijk een beroepsziekte (dierenartsen, slagers, veehouders). Je kunt orf krijgen door huidcontact. Bijvoorbeeld als je een wondje hebt en in direct contact met dieren komt. Denk aan lammeren met zichtbare ecthyma de fles geven, of dieren uit de hand laten eten, maar ook contact met besmette dierproducten, zoals vlees of wol. Je kunt dan na 3 tot 6 dagen kleine roodblauwe knobbeltjes op de plekken krijgen waar je contact gehad hebt, meestal handen of armen. Dit worden blaasjes, welke soms open gaan. Uiteindelijk veranderen de plekjes in ronde zweertjes (‘ecthyma’). De wondjes verdwijnen meestal na ongeveer 6 weken.

Behandeling

Afhankelijk van je huisarts of dierenarts, is orf wel of niet bekend als diagnose. Het aantal besmettingen bij de mens is vrij onbekend, evenals het wel of niet optreden van de symptomen. Er is geen vaccin of behandeling bij orf. Mochten de plekjes gaan ontsteken (het wordt rondom rood, dik en pijnlijk) dan is het wel raadzaam om de huisarts te bezoeken. De ontsteking van de plekjes wordt namelijk door bacteriën veroorzaakt en kan behandeld worden met zalf met antibiotica.

Bedrijfshygiëne

Orf komt voornamelijk voor op bedrijven waar weinig gelet wordt op hygiëne. Het virus heeft dan meer kans aanwezig te blijven en zich te verspreiden onder dieren. Vermijd het contact van zieke dieren met de gezonde veestapel. Als het virus aanwezig is, gaat het bijna niet meer weg omdat het een lange overlevingstijd heeft. Het is ter preventie raadzaam de stallen en kinderboerderijen regelmatig goed schoon te maken en schoon te houden. Er is een vaccin voor geiten en schapen tegen pokken, maar biedt geen volledige bescherming. Het wordt zelfs afgeraden bij nog gezonde bedrijven.

Voorzorgsmaatregelen bij mensen

Mensen kunnen voor zichzelf goed voorzorgsmaatregelen treffen. Kinderen en mensen met een lage weerstand is geadviseerd om contact met besmette dieren te vermijden. En als je toch met besmette dieren of dierlijke producten om gaat, bijvoorbeeld beroepsmatig of vanwege de opleiding of hobby, is het wijs handschoenen aan trekken. Als je uit de stal komt, is het raadzaam de kleding te wassen.