Nieuws

Educatie: leren houden van levend erfgoed

Een ontmoeting van een kind met een landbouwhuisdier is erg bijzonder. Maar dat een koe niet zomaar een koe is en dat er verschil bestaat tussen een vleeskip en een legkip… dat verhaal wordt duidelijk via de zeldzaam geworden dieren.

De SZH ontwikkelde divers onderwijsmateriaal met onder andere stamboekorganisaties, Centrum voor Genetische bronnen Nederland (CGN), Vereniging Samenwerkende Kinderboerderij Nederland (vSKBN), NME’s, en Veldwerk Nederland. Via de opdrachten worden basisschoolkinderen zich niet alleen bewust van de verschillende diersoorten die wij hebben in Nederland maar leren ook over hun betekenis in de voedselproductie.

Spelenderwijs wordt ingegaan op het ontstaan van de grote verscheidenheid aan boerderijdieren en de betekenis van de variatie voor de producten van ons voedsel. Voor elke leeftijdsgroep vanaf 4 tot en met 16 jaar zijn opdrachten uitgewerkt, die aansluiten op de leerdoelen binnen het onderwijsprogramma. De lessen zijn uit te voeren in de klas en tussen de dieren op de kinderboerderij. De SZH kan bemiddelen in het verbinden van scholen en kinderboerderijen en biedt ondersteuning in het op maat maken van de lessen voor de gebruiker.

szh.nl > onderwijs geeft een overzicht van wat er is, hier kunnen lessen worden gedownload, of worden aangevraagd.

Contact

SZH


(Bron foto: SZH)