Nieuws

Educatieve voortuin bij AOC Oost Almelo

De eerste stappen naar hopelijk veel meer acties zijn gezet! De voortuin van het AOC Oost te Almelo is in ontwikkeling. Directeur A. Hoeben wil graag de voortuin gebruiken als visitekaartje van de school. Wat zijn die eerste stappen geweest?

Het moet een inspirerende educatieve voortuin worden, waar docenten, leerlingen, maar ook andere belanghebbenden in kunnen vertoeven.

Schop in de grond

Studenten van het AOC zijn aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een buitenleslokaal, waarbij duurzaamheid en educatie voorop staan. Het ontwerp is gemaakt en een gedeelte van het ontwerp is al gerealiseerd. Daarnaast zijn door een samenwerking van een aantal kwekers vakken in de voortuin ingeplant met vaste planten, deze hebben een duurzaamheidsaspect. Door middel van de Groene kennispoort Twente is het vraagstuk van de voortuin gekoppeld aan een aantal studenten van de opleiding Tuin- en landschapsinrichting aan Hogeschool VHL te Velp. Het viertal studenten heeft inmiddels het project afgerond. De eerste stap is een gesprek geweest met de directeur A. Hoeben. De studenten hebben in overleg met hem duidelijke en haalbare kaders gesteld aan de opdracht. Een van de kaders was het vormen van een belangengroep die mee kon denken. Uit de ideeën van deze meedenksessie is een ‘schop in de grond actie’ voorbereid.

"Wat wil jij in de voortuin?"

Uit onderzoek bleek dat veel leerlingen en docenten nauwelijks op de hoogte waren van plannen om de voortuin te ontwikkelen. De meedenksessie is gedaan met leerlingen van het Groene lyceum van het AOC Oost. De vraag die centraal stond was: ‘Wat wil jij in de voortuin?’ Deze leerlingen konden aan de hand van mindmaps en collages hun ideeën op een creatieve wijze kenbaar maken. Om de leerlingen op weg te helpen, konden de leerlingen die mindmaps gingen maken denken aan het thema educatie. De leerlingen die collages gingen maken werden al getriggerd door plaatjes die ze tegen kwamen in tijdschriften. De meedenksessie was erg geslaagd. De leerlingen deden goed mee en er zijn leuke ideeën uit gekomen.

Vogels zijn Vips

De studenten hebben de ideeën getoetst aan de hand van een aantal criteria. Daarnaast is er ook rekening gehouden met de frequentie van ideeën. Veel leerlingen waren het met de directeur eens over het feit dat ze graag meer educatie in de voortuin willen zien. Daarnaast is ecologie en dan voornamelijk dieren in de voortuin ook een veelvoorkomend begrip in de ideeën van de leerlingen. Uiteindelijk is het ‘beste’ idee onder het motto ‘Vogels zijn Vips’ uitgevoerd. Het idee van een vogelhuisjesbos is gerealiseerd. Tijdens de techniekles hebben leerlingen vogelhuisjes gemaakt en geschilderd. Deze vogelhuisjes zijn tijdens de ‘schop in de grond actie’ opgehangen, vele belanghebbenden waren hierbij aanwezig. De pers was ook aanwezig en heeft een artikel geschreven over de actie. Ook is er een adviesrapport verschenen.


Foto: AOC Oost