Nieuws

Een appje van je koeien

Met stappentellers of sensoren kunnen melkveehouders via een app overzicht houden over de gezondheidstoestand van hun koeien. Precision dairy farming zorgt voor vergroting van productiviteit en verbeteren van dierwelzijn.

Nederland is koploper op hetgebied van precision dairy farming, zegt Henk Hogeveen, Wagenings hoogleraar bedrijfseconomie in het artikel 'De bakermat van precisielandbouw'. In de aanloop naar het driedaags internationale congres 'Precision Dairy Farming', dat van 21 tot 23 juni gehouden werd, besteedde vakblad Veeteelt in twee artikelen aandacht aan dit fenomeen.

GPS-transponder

Door koeien te voorzien van sensoren of stappentellers kun je veel te weten komen over hun gedrag en gezondheid. Zo weet je wanneer ze tochtig zijn. Of krijg je een beter inzicht in de uiergezondheid. In het artikel 'Precisiemelkveehouderij komt uit kraamkamer' laten zes melkveehouders zien hoe zij nieuwe technieken toepassen.

De 250 melkkoeien van Wim Bos bijvoorbeeld dragen aan hun halsband een gps-transponder die continu wordt uitgelezen door twintig antennes. Het daaraan gekoppelde systeem brengt het gedrag van zijn koeien in beeld. Op zijn smartphone kan hij een koe direct opzoeken. In samenwerking met de leverancier worden op basis van zijn gegevens algoritmen ontwikkeld om gezondheidsproblemen vroegtijdig te kunnen diagnosticeren.

Andere melkveehouders werken met andere sensoren of stappentellers. De sensoren bij de koeien van Hielke de Rooij volgen continu de activiteit en herkauwbewegingen van de dieren. Door een koppeling met een online managementprogramma heeft hij via een app op zijn smartphone een overzicht van tocht- en gezondheidsattenderingen.

Investeren

Nederland loopt voorop in de precisiemelkveehouderij, denkt Henk Hogeveen. De krachtvoercomputer, dia al in de jaren tachtig is ingevoerd, zou je zelfs kunnen beschouwen als een van de allereerste vormen van precision dairy farming, zegt hij in het vakblad.

Ynte Schukken, directeur diergezondheid van de GD en een van de sprekers op het driedaagse congres verklaart het zo: de veehouderij heeft in Nederland en Vlaanderen te maken met hoge prijzen voor grond en arbeid en strakke regelgeving. Ondernemers die er niet uithalen wat erin zit, prijzen zichzelf uit de markt. Daarom investeren ze in technologie.

Tochtdetectie

De sensoren bieden veel mogelijkheden. Professor Daniël Berckmans van de KU Leuven werkt bijvoorbeeld aan een systeem om klauwgezondheid te monitoren. Je zou aan de mate van kromming van de rug van de koe uitspraken kunnen doen over klauwgezondheid. Tochtdetectie met behulp van activiteitsmeting is inmiddels ingeburgerd geraakt, schrijft het vakblad. En de bewaking van de uiergezondheid met behulp van sensoren is voor veel melkveehouders niet meer weg te denken uit de dagelijkse bedrijfsvoering. Melkveehouders krijgen dagelijks een appje van hun koeien, aldus Hogeveen.

(Bron foto: Thinkstock)