Nieuws

Een goede start voor vleeskuikens

Op 11 juni jl. organiseerde Wageningen UR Livestock Research een themamiddag vleeskuikens. Het belang van een goede start van de ronde stond daarbij centraal.

De opvang van jonge vleeskuikens staat volop in de belangstelling. De eerste twee weken van het leven van een kuiken zijn bepalend voor een succesvol koppel. Tijdens de themamiddag 'Good start = excellent finish' in Wijchen werden door pluimvee-experts vijf onderwerpen besproken.

Grondeieren beter niet inleggen

Jan van Harn van Wageningen UR Livestock Research presenteerde de resultaten van een onderzoek naar het effect van grondeieren op de broedresultaten en de prestaties van de vleeskuikens. In vergelijking met nesteieren geven grond- en waseieren een lager bevruchtingspercentage en een hoger percentage embryonale sterfte. Ook zijn de prestaties van vleeskuikens uit grond- of waseieren minder. Ze kunnen dus beter apart opgezet of niet ingelegd worden.

Ventilatiebehoefte kuikens

Hilko Ellen, eveneens van Wageningen UR Livestock Research, concludeerde in een uiteenzetting over de benodigde minimumventilatie bij verwarmingssystemen bij vleeskuikens, dat bij gesloten systemen het belangrijk is om rekening te houden met de latente warmte-afgifte (vochtafgifte via ademhaling). Daarbij is het belangrijk te ventileren op basis van metabool gewicht, met een vertaalslag naar levend gewicht. Henk Rodenboog van De Heus Voeders zette de resultaten van het onderzoek van Hilko Ellen in het juiste praktische perspectief.

Optimum Vita

Van ei tot vleeskuiken op één locatie. Dat is het unieke van 'Optimum Vita', een innovatief en duurzaam houderijsysteem voor vleespluimvee. Klaas Knol van Agrifirm Feed deed uitgebreid verslag van zijn ervaringen met Optimum Vita. Het eerste bedrijf dat Optimum Vita toepast is gevestigd in Emlichheim (Duitsland), net over de grens bij Coevorden, en is nu gedurende een jaar in gebruik.

Samenwerking in de keten

De middag werd afgesloten door Sander Lourens van Wageningen UR Livestock Research met het onderwerp 'Gezonde kuikens in gezonde pluimveeketens'. Hij benadrukte het grote effect van de vermeerderingssector op vleeskuikenkwaliteit en vleeskuikenprestatie. Veel factoren hebben invloed op technische resultaten in de volgende schakel (downstream). Broedeikwaliteit, broedeibehandeling en broedproces bepalen de kuikenkwaliteit en kuikenprestatie. Een beter broedproces moet worden ondersteund door een goede kuikenopvang. "Dit zijn additionele effecten", aldus Lourens.(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)

Publicaties

(6)