Nieuws

Een kilo minder vlees

In 2015 consumeerde elke Nederlander gemiddeld 75 kilo vlees. Dat is een kilo minder dan het jaar ervoor. Sinds 2005 daalde het verbruik van vlees met ruim 6%. Milieubelasting is een belangrijke overweging in de keuze om minder vlees te eten.

Tussen 2005 en 2015 daalde de gemiddelde consumptie van vlees van ruim 80 kg per persoon naar 75 kg in 2015 meldt het rapport 'Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking in Nederland, 2005-2015'. Tot 2011 schommelde het vleesverbruik nog rond de 80 kilo per hoofd van de bevolking, maar begon daarna af te nemen. De daling zie je vooral bij varkens- en rundvlees. De consumptie van pluimveevlees blijft gelijk. En de consumptie van kalfs-, schapen- en geitenvlees vertoont weinig verandering.

Voedingsrichtlijn

De trend dat consumenten minder vlees eten, wijkt af van de mondiale trend van een groeiende vleesconsumptie. Maar de trend sluit wel aan bij de voedingsrichtlijnen. De Nederlandse voedingsrichtlijnen die de Gezondheidsraad in oktober 2015 uitbracht, adviseert om minder dierlijk en meer plantaardig voedsel te eten. Dat advies vind je ook terug in de nieuwe 'Schijf van vijf' die het Voedingscentrum in maart presenteerde.

Broeikasgassen

Een deel van de Nederlanders eet minder vlees om gezondheidsredenen. Voor de 'flexitariër', iemand die niet elke dag van de week vlees eet, is dat een overweging. Maar ook duurzaamheidsoverwegingen spelen een rol bij de beslissing om minder vlees te eten, zo meldt het rapport. De 'klimatariër', de consument die de milieubelasting bij de keuzes zwaar laat meewegen, is zich zeer sterk bewust van het verband tussen vleesconsumptie en de effecten op het klimaat. Vleesproductie draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde.

Dierenwelzijn

Er zijn nog andere overwegingen. Dierenwelzijn is een motief. En er zijn consumenten die kiezen voor 'minder maar wel beter'. Ze mijden kiloknallervlees, kopen biologisch vlees of 'bijzonder' vlees via de speciaalslager, bijvoorbeeld lokaal geproduceerd vlees, of vlees van een speciaal ras.

(Bron foto: Shutterstock)