Nieuws

Een koeienweide is geen paardenweide

Wat voor koeien goed is, een goed bemest grasland met Engels raaigras, is niet het beste voor paarden. Paarden hebben behoefte aan een grasland met verschillende vezelrijke grassoorten en kruiden.

Terwijl een koe, die veel melk of vlees moet produceren, behoefte heeft aan gras met een hoge voedingswaarde, hebben paarden juist behoefte aan een enerrgiearme en structuurrijke voeding. Het maagdarmkanaal van paarden is anders ingesteld dan dat van een koe. Koeienweiden worden regelmatig bemest en bestaan voornamelijk uit Engels raaigras, een soort die rijk is aan eiwit en suiker. Bij paarden kan zo'n koeienweiland met grassen met een hoogsuikergehalte zorgen voor gezondheidsproblemen zoals hoefbevangenheid, spierbevangenheid en insulineresistentie, schrijft vakblad Veehouder en Veearts.

Paardenweide

In het artikel 'Waarom een koeienweide geen paardenweide is' gaat het vakblad in op kenmerken van een paardenweide. Voor het paard is een mengsel van averschillende grassoorten met een hoog vezelgehalte en verschillende kruiden beter. Grassen als timothee, grote vossenstaart, roodzwenkgras, kamgras, kropaar, veldbeemd- en honinggras zijn beter geschikt. In kant-en-klaar graszaadmengsels voor paarden vind je die grassoorten.

Bemesting

Het artikel noemt nog een aantal aandachtspunten voor het onderhoud van de paardenweide. Waar paarden mesten, eten ze geen gras, zo ontstaan er bossen gras. Het is zinvol die bossen te maaien, of het weiland te slepen zodat mest verspreid wordt. En je moet het weiland regelmatig bemesten. Het is dan wel zinvol een bemestingsonderzoek uit te laten voeren.

Je kunt voor een paardenweide zowel dierlijke mest als kunstmest gebruiken. Zorg dat je niet te veel dierlijke mest toepast, want dan kan het kaliumgehalte in de bodem te hoog worden. En let op de zuurgraad. Een optimale pH van een paardeweide ligt tussen de 6,5 en 7,2.

(Bron foto: Thinkstock)