Nieuws

Een levende collectie zeldzame bomen

In de Flevopolder staat een levende genenbank met wilde exemplaren van inheemse bomen en struiken. In een korte video legt WUR-CGN onderzoeker Joukje Buiteveld uit waarom de genenbank belangrijk is en hoe deze bijdraagt aan toekomstbestendig bos- en natuurbeheer.

In de video 'Een levende collectie zeldzame bomen' van Wageningen University and Research komen opnames van verschillende autochtone bomen en struiken uit de genenbank voorbij. Joukje Buiteveld vertelt hierbij hoe belangrijk het is om de nog bestaande genetische diversiteit van deze soorten te behouden en weer te gebruiken bij aanleg en herstel van bos- en natuurgebieden.

De genenbank

De genenbank bestaat uit een veldcollectie die sinds 2002 is opgebouwd in boswachterij Roggebotzand in de Flevopolder en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Er groeien en bloeien meer dan 50 inheemse soorten bomen en struiken en 4790 accessies die van oorsprong in ons land voorkomen en waarvan de autochtone genenbronnen worden bedreigd.

In de genenbank zijn de accessies in grote populaties bijeengezet, waarvan ook zaad geoogst kan worden met een brede genetische basis. Zo wordt niet alleen diversiteit behouden, maar voorziet de genenbank ook in zaad en plantsoen voor nieuwe natuur. Soorten als de meidoorn, fladderiep, zwarte populier, winterlinde en de kruisbes zijn opgenomen in de genenbank.

(Bron foto: video Een levende collectie zeldzame bomen)