Menu
Nieuws

Een protocol voor vegetatiekartering

Om de natuurkwaliteit in het Nationaal Natuur Netwerk en Natura 2000-gebieden beter te kunnen volgen is er een protocol ontwikkeld voor vegetatiekartering.

false