Nieuws

Eenduidige kaart natuurgebieden is gewenst

Er moet een openbare ‘eenduidige, actuele landelijke kaart van beschermde natuurgebieden’ komen, vindt de Algemene Rekenkamer. Dit biedt initiatiefnemers van bouwprojecten overzicht met het oog op natuurcompensatie. Er zijn ook andere verbeterpunten, zoals toezicht op handhaving.

De Algemene Rekenkamer meldt dat de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving van de verplichting tot natuurcompensatie* nog niet goed is geregeld. ‘Daardoor blijft het onduidelijk of de compensatie daadwerkelijk leidt tot volwaardige en blijvende vervanging van de aangetaste natuur.’ Dit concludeert de rekenkamer naar aanleiding van onderzoek (rapport: ‘Compensatie van schade aan natuurgebieden’).

Nieuwe natuur beschermen

Het onderzoek is een vervolg op onderzoek dat de rekenkamer in 2007 verrichtte (rapport: ‘Bescherming van natuurgebieden’). Daaruit bleek dat de wettelijke verplichting van natuurcompensatie slechts gedeeltelijk werd nageleefd.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de aandacht voor natuurcompensatie (bouw, gemeenten, provincies) inmiddels wel is toegenomen, maar dat de bescherming van de eenmaal aangelegde nieuwe natuur nog niet goed geregeld is. ‘Hierdoor is niet zeker of de nieuw aangelegde natuur voldoende kwaliteit heeft en of deze natuur op termijn wel intact zal blijven.’

Niet goed geregistreerd

Naast onvoldoende bescherming van de nieuwe natuur en toezicht op naleving van de verplichtingen, stelt de Algemene Rekenkamer dat provincies geen goed overzicht hebben van de stand van zaken rond natuurcompensatieverplichtingen. ‘Voor zover ze natuurcompensaties registreren, doen ze dat op uiteenlopende manieren. De informatie van de provincies kan dus niet onderling worden vergeleken’, aldus de rekenkamer. Het totaalbeeld, waaronder de bescherming van gebieden die van nationaal en Europees belang zijn, ontbreekt hierdoor.

* Natuurcompensatie is verplicht als er bouwactiviteiten plaatsvinden in beschermde natuurgebieden; veroorzaakte schade aan de natuur moet elders worden gecompenseerd door de aanleg van vervangende natuur.


(Bron foto: Pixabay)