Nieuws

Eerlijker zaad met zaadvaste rassen

Ketenorganisatie Eosta en het Louis Bolk Instituut komen met een selectie van zaadvaste rassen. Met die zaadvaste rassen willen ze vrije veredeling voor de biologische landbouw een kans geven.

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut hebben in 2015 in het project 'Kansen voor zaadvaste rassen' wereldwijd naar potentieel interessante zaadvaste rassen gezocht. Zaadvaste rassen zijn rassen waarvan de nakomelingen uit het zaad min of meer dezelfde eigenschappen hebben als de ouderplanten. Meer over dit project lees je in de brochure 'Eerlijk zaad als basis van biologische producten'. Als aanvulling op die brochure stelt Eosta een tiental factsheets beschikbaar met achtergrondinformatie. Een van de factsheets geeft meer uitleg over zaadvaste rassen.

Zaadvast

Die zaadvaste rassen zijn belangrijk, vindt ketenorganisatie Eosta, een importeur, inpakker en distributeur van verse biologische groente en fruit, omdat zij bijdragen aan behoud en beschikbaarheid van een brede genetische basis. Veredelaars kunnen deze rassen vrij blijven gebruiken in hun werk.

Eosta, een ketenpartij voor biologische groenten en fruit neemt zo stelling tegen recente ontwikkelingen in de plantenveredeling waarbij patenten worden toegekend. In 2015 zijn voor het eerst Europese patenten op plantenrassen en natuurlijke planteneigenschappen toegekend aan bedrijven, bijvoorbeeld voor paprika. Die patenten hebben tot maatschappelijke verontwaardiging geleid omdat vrije uitwisseling van zaden en plantmateriaal zo wordt geblokkeerd.

Markt

De onderzoekers van het Louis Bolk Instituut hebben een grote collectie rassen getest en zelfs enkele kruisingen gemaakt. Daaruit is een eerste selectie gemaakt van een zevental rassen. Eosta verwacht binnen afzienbare tijd de eerste zaadvaste rassen van tomaten en paprika's op de markt te brengen.

(Bron foto: Pixabay)