Nieuws

Eerste docentendag CBBE was een succes

Op 4 februari zijn een 30-tal docenten uit het MBO, HBO en WO bijeen geweest in Wageningen om zich te verdiepen in de Biobased Economy. Deze bijeenkomst is de eerste in een serie van docentendagen.

Zachte kant van duurzaamheid

De docenten waren afkomstig van diverse onderwijsinstellingen uit heel Nederland en uit diverse domeinen: van agrofood, groen, chemische technologie, procestechnologie en bedrijfskunde. Deze mix van achtergronden zorgde voor interessante discussies.

Tijdens de docentendag ‘Sustainable transition’ en ‘Sustainability analysis’ in de Biobased Economy kregen docenten inzicht in duurzame transitie en de niet-technologische ‘ofwel zachte’ kant van duurzaamheid. De focus lag op bedrijfskunde en management in de biobased keten (denk aan stakeholders, waarden voor basis van duurzaamheid en samenwerking, kwantificeren milieueffecten, etc.).

In de ochtend werd vanuit drie kanten naar de biobased producten gekeken: Planet, people en profit. In de middag zijn de docenten aan het werk gezet met het opstellen van eenvoudige sustainability-analyses om daarmee het geleerde in de praktijk te brengen. De docenten hebben hiermee kennis en werkvormen opgedaan, waarmee ze ook zelf in de klas aan de slag kunnen.

Opmerkingen van docenten:

“Zo inspirerend om met andere docenten over Biobased Economy te sparren. In mijn eigen instelling zijn we maar met drie docenten op dit gebied werkzaam. Ik leer hier zoveel.”


“Mijn vakgebied focust op de techniek. Het perspectief van Profit en People is nieuw"

“Nog nooit een business case doorgelopen, maar het heeft me veel geleerd

Deze eerste docentendag is georganiseerd door Van Hall Larenstein. De volgende docentendag vindt plaats in juni 2015. Voor meer informatie: CBBE.

Meer weten?

Neem dan contact op met Hans Derksen (CBBE-projectleider/ lector biobased economy, Van Hall Larenstein) of Gerlinde van Vilsteren (Directeur Center for Biobased Economy, Wageningen UR).


(Bron foto: CBBE)