Nieuws

Eerste met KI verwekte lammeren geboren in fokkerijproef met melkschapen

Eind januari zijn op “de Vreugdehoeve” van de familie van Assen in Zwolle de eerste lammeren geboren die verwekt zijn met kunstmatige inseminatie volgens de “Noorse methode”.

Het CGN en de SZH hebben samen met vier fokkers van het Fries-Zeeuwse melkschaap een fokkerijproef opgezet die tot doel heeft de rentabiliteit van de melkschapenhouderij te verbeteren door ooien te fokken met een hogere productie en betere uiers. In de proef worden fokrammen uitgewisseld tussen de bedrijven. Dat gebeurt niet in levende lijve, maar in de vorm van diepgevroren sperma van deze rammen.

Het invriezen van het sperma, het ontdooien en insemineren wordt gedaan volgens de “Noorse methode”. Deze methode is in een workshop in 2012 door een Noorse dierenarts uitvoerig uitgelegd. In Noorwegen halen schapenhouders met “Doe het zelf KI” met diepgevroren sperma een drachtigheidspercentage van 70 procent. Dat wordt in de startfase van de proef in Nederland nog niet gehaald, maar de start is met 35 procent veelbelovend en de lammeren zijn springlevend.


(Foto: Fries-Zeeuws melkschaap, Kor Oldenbroek)