Nieuws

Eerste onderzoeksprojecten Club van 100 glastuinbouw

Bedrijven en toeleveranciers in de glastuinbouw agenderen en financieren in de 'Club van 100' toegepast-strategisch onderzoek. De topsector T&U heeft veel waardering en heeft de eerste onderzoeksvoorstellen geaccepteerd.

De in 2014 opgerichte 'Club van 100' telt nu zo'n 50 leden: verschillende bedrijven en toeleveranciers in de glastuinbouw. De club functioneert als een onderzoeksvereniging. De leden betalen elk jaarlijks een financiële bijdrage waarmee onderzoekswensen gefinancierd kunnen worden. De bedrijven doen dat omdat ze zo hun verantwoordelijkheid nemen de kennisinfrastructuur mede in stand te houden en omdat ze zo zorgen dat innovatiegedreven onderzoek uitgevoerd wordt.

Onderzoeksvoorstellen

Elke bedrijf betaalt jaarlijkse een bijdrage die uit twee delen bestaat, zo legt Business unit manager Sjaak Bakker van Wageningen UR Glastuinbouw uit in het artikel 'Niet blussen, maar brandpreventie en bestrijdingstechniek ontwikkelen'. Het eerste deel van de bijdrage is een business-to-business-deel dat bestemd is voor persoonlijke onderzoeksvoorstellen. Het tweede deel, een collectieve bijdrage, wordt door de club ingezet voor grotere onderzoeksvoorstellen.

Waardering

Uit de diversiteit aan onderzoekssugesties van de bedrijven kon Bakker een tiental verschillende onderwerpen halen. De club selecteerde er vervolgens vier die als onderzoeksproject zijn uitgewerkt en vervolgens ingediend bij de Topsector. Het zijn onderzoeksprojecten over energie, licht, voeding en weerbaarheid. De Topsector heeft veel waardering voor de 'Club van 100' en heeft drie van de vier voorstellen geaccepteerd.

De drie geaccepteerde projecten zullen uitgevoerd worden. Het gaat om de volgende projecten:

  • ontwikkeling van een app voor het bepalen van de uitstralingsverliezen van kassen
  • onderzoek naar de invloed van blauw licht om de gewasontwikkeling, strekking en groei te sturen
  • een next generation bemestingsadvies tool ontwikkelen voor recirculerende teeltsystemen

Omdat de leden van de Club van 100 het vierde project zo belangrijk vinden - het gaat om verdiepend onderzoek over het meetbaar maken van plantweerbaarheid - wordt dit project ook uitgevoerd, zonder financiering vanuit de overheid.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(1)