Nieuws

Eerste resultaten Buitengewoon Groen-project

De eerste resultaten uit een project van de Vereniging Buitengewoon Groen (VBG) waaraan 13 vmbo-scholen met Groen-afdeling aan deelnemen zijn bekend. ‘Verrijkend’ en ‘enthousiasme’ zijn enkele eerste reacties uit het veld.

In de tussenrapportage van het project ‘VBG-scholen buitengewoon in wijk en regio’, een project in het kader van de regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs (KIGO), is per deelproject beschreven wat reeds gedaan is en wat de resultaten zijn. De 13 scholen werken binnen het overkoepelende KIGO-project aan een ‘groene vraag’ van een niet-groene organisatie uit de directe omgeving. Een voorbeeld is het in contact brengen van ernstig zieke kinderen van een kinderhospice met natuur, dieren en leeftijdsgenootjes.

Samenwerking

De vmbo-leerlingen worden aangemoedigd om onder meer vragen neer te leggen bij WUR en hogeschool Van Hall Larenstein. Ook Stoas Hogeschool is betrokken bij het project; studenten monitoren op ‘planmatig ontwikkelen van onderwijs’ en ‘reflectie op innovatief leren’. Deze resultaten worden in een later stadium verspreid. Verder moeten per project mbo-leerlingen zijn betrokken (voor complete projectbeschrijving: zie link Groen Kennisnet).

Goede resultaten

De ervaringen per project zijn zeer uiteenlopend. Zo bleken buurtbewoners aanvankelijk niet positief te staan tegenover de aanleg van een groenstrook door verschillende leerlingen. De angst dat dit een hangplek voor jongeren zou worden, is echter omgeslagen in groot enthousiasme.

In een ander project wordt -ook voor de inrichting van een terrein in een wijk met groenfaciliteiten- de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven. De samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, maar ook tussen vmbo en mbo wordt als ‘erg verrijkend’ ervaren.

Een beschrijving van alle afzonderlijke projecten is terug te lezen in het rapport VBG-scholen buitengewoon in wijk en regio (zie download).

* Foto: 'Two boys play on the bridge with long sticks public domain image picture'

KIGO201014053


(Bron foto: Hillebrand Steve, U..S. Fish and Wldlife Service)