Nieuws

Effect van bedrijven op biodiversiteit is te meten

De impact die bedrijven hebben op de biodiversiteit kun je meten. Een methodiek brengt de biodiversiteitsvoetafdruk in beeld. Met name landgebruik blijkt een fors effect te hebben op de biodiversiteit.

Bedrijven worden zich steeds meer bewust van hun impact op biodiversiteit en natuurlijk kapitaal, schrijft het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) in een onderzoeksrapport over de 'biodiversiteitsvoetafdruk'. Dat bewustzijn groeit misschien omdat consumenten kritischer worden, door persoonlijke betrokkenheid van bestuurders en eigenaren van die bedrijven of vanwege hun afhankelijkheid van het natuurlijk kapitaal. Daarom willen bedrijven meer inzicht krijgen in de mate waarop hun activiteiten de biodiversiteit beïnvloeden. Wat zijn de effecten van maatregelen die ze nemen? Kun je de effectiviteit van die maatregelen beoordelen?

Biodiversiteit

Op basis van een bestaande methodiek (GLOBIO3) is een methodiek ontwikkeld die je kunt gebruiken om het effect van bedrijven of hun producten en diensten op biodiversiteit te bepalen. Het rapport 'Biodiversiteitsvoetafdruk van bedrijven' geeft inzicht in die nieuwe methodiek. De methodiek omvat twee verschillende modellen. Een model gebruik je om de terrestrische biodiversiteit te bepalen en een gebruik je voor de bepaling van effecten op de biodiversiteit in zoetwater.

Drukfactoren

Om de biodiversiteit in een getal uit te drukken wordt een relatieve indicator gebruikt, de 'Mean Species Abundance of original species' (MSA). Die kan een waarde tussen 0 en 1 hebben. Een MSA van 1 betekent dat een gebied in een natuurlijke staat verkeert. Is de MSA 0,4 dan is er gemiddeld nog maar 40% van de populatie over die er van nature zou kunnen zijn. Je meet de biodiversiteit niet zelf, maar de methodiek kijkt naar zogenaamde drukfactoren, factoren die de biodiversiteit beïnvloeden. Hoe groter de druk, hoe groter het verlies aan biodiversiteit en hoe lager de MSA-indicator is.

Landgebruik

Landgebruik is een belangrijke drukfactor, het heeft een grote invloed op de biodiversiteit. En dit landgebruik kan op verschillende plekken in de productieketen een rol spelen: bij de winning van grondstoffen, de bouw van fabriekshallen of opslagdepots of bij de afvalverwerking. De MSA-waarde van dat landgebruik kan sterk variëren. Zo is de MSA-waarde van houtkap in een duurzaam beheerd bos minder laag dan die in een bos dat niet duurzaam beheerd wordt. Andere drukfactoren zijn broeikasemissies, watergebruik, emissie van stikstof of fosfaat.

Biodiversiteitsvoetafdruk

Op basis van deze methodiek krijg je inzicht in de biodiversiteitvoetafdruk van bedrijven. De methodiek is uitgewerkt voor acht verschillende cases. Landgebruik speelt in veel cases een dominante rol, met name bij cases waar het om hout- of landbouwproducten gaat. Landgebonden productiviteit is daarom een belangrijke factor is voor de omvang van de biodiversiteitsvoetafdruk.

(Bron foto: Pixabay)