Nieuws

Effectievere bemesting in de boomkwekerij met nieuwe meststoffen

Nieuwe langzaam vrijkomende meststoffen zorgen ervoor dat je in de boomkwekerij efficiënter omgaat met de voedingsstoffen. De nieuwe meststoffen zijn weliswaar duurder, maar de investeringen verdien je snel terug.

Boomkwekers passen in de containerteelt al heel lang kunstmest toe waarvan de meststoffen langzaam vrijkomen. Osmocote - de merknaam van die meststof - werd al zo'n 50 jaar geleden geïntroduceerd, schrijft vakblad Boom in Business. In twee artikelen belicht het vakblad nieuwe kunstmeststoffen die in de volle grond worden toegepast.

In het artikel 'Betere kwaliteit plant met minder werkzaamheden' staat een nieuwe meststof Osmocote PrePlant centraal, een hightech meststof die je in vollegrondsteelten kunt toepassen. En in het tweede artikel vertelt coniferenkweker Marc van den Aalst over zijn ervaring met MyCoteN Mix.

Precisiebemesting

Verschillende boomkwekers testten de nieuwe meststof Osmocote PrePlant in de teelt van diverse gewassen, meldt het vakblad: Photinia, Buxus, Taxus, Ilex of Thuja. Ook zijn er proeven gedaan in laanbomen. Omdat precisiebemesting in de boomkwekerij een nieuw fenomeen is, was nog niet bekend hoeveel je nu per plant moet geven. Meestal bewerken de kwekers de grond en doen er stalmest, champignonmest of compost op. De kwekers gaan er vanuit dat de planten daar het eerste groei-jaar genoeg aan heeft.

Investeringen

Bij bemesting met Osmocote Preplant leg je bij het planten een gedeelte meststof in het plantgat en een gedeelte rondom de kluit of wortel. Uit het artikel blijkt dat de meststof werkt. Uit de proeven met de nieuwe meststof blijkt na 2 maanden dat de planten groener van kleur zijn en dat er geen uitval is. De planten zonder die meststof blijven achter in kleur en laten steeds meer uitval zien. De meststof is weliswaar duurder, maar de investeringen verdien je snel terug, is de ervaring. Bovendien strooi je gemiddeld 50% minder zuivere stikstof per hectare dan bij reguliere bemesting.

Coniferen

Een andere meststof die in het vakblad besproken wordt in het artikel 'Het loont om de juiste meststoffenmix tot op de bodem uit te zoeken' is MyCoteN Mix een mengsel van gecoate ureumstikstof (NH₂) en een mix van landbouwmeststoffen (NPK-mix). Alleen de ureumstikstof is er gecoat. Coniferenkweker Marc van der Aalst uit Eersel is die meststof gaan gebruiken toen hij na 2011 ging inzetten op kwaliteit. Hij ziet dat zijn gewassen baat hebben bij de langzaam vrijkomende meststoffen. Coniferen groeien immers het hele jaar door in een constant tempo.

Zijn ervaring met die meststof is positief. Vergeleken met de standaard meststoffen is deze meststof wel 100 euro per hectare duurder, zegt hij. Maar zijn ervaring is dat je die investering er ruimschoots uithaalt.

(Bron foto: Pixabay)