Nieuws

Effectiviteit van driftreducerende spuittechnieken in onkruidbestrijding

Bron foto: Galeanu Mihai (iStock)
Samenvatting
 • Onderwerp
  gewasbespuiting, suikerbieten
 • Interessant voor
  akkerbouwers
Bekijk de bronnen
Het is verplicht om bij gewasbespuitingen gebruik te maken van driftreducerende technieken (DRT) met een minimale totale reductieklasse van 75%. Daarbij is het belangrijk om te weten of deze technieken de effectiviteit van de bespuiting niet nadelig beïnvloeden. Uiteindelijk gaat het om een effectieve bespuiting. In dit recent gepubliceerde onderzoek van Crkls zijn in een laboratoriumproef twee surrogaatonkruiden bespoten met verschillende combinaties van DRT.
In samenwerking met

Onderzoeksinstituut: Wageningen University & Research

Gefinancierd door: BO Akkerbouw

Betrouwbaarheidsscore: Het onderzoek is eenjarig uitgevoerd met herhalingen. De resultaten bevatten een statistische onderbouwing. Het is daarmee betrouwbaar.

Samenvatting

Driftreducerende doppen (DRD) met een hoger reductiepercentage geven geen slechter spuitresultaat. Ondanks dat de bedekkingsgraad lager ligt, zijn er geen verschillen gemeten in de effectiviteit van de bespuiting. In grasachtige onkruiden lijkt een groter spuitvolume (400 l/ha) tot een beter resultaat te leiden.

Opzet

De twee onkruidtypen zijn nagebootst met behulp van bladrammenas (breedbladig onkruid) en Japanse haver (grasachtig onkruid). Hierop is 40% van de adviesdosering van een mix lage dosering systeem (LDS) middelen voor suikerbieten gespoten. Deze bespuitingen zijn uitgevoerd met 7 verschillende combinaties van DRT: DRD klasse, boomhoogte en luchtondersteuning. Daarnaast is bij al deze combinaties met 3 verschillende spuitvolumes gespoten. Na 26 dagen is bekeken hoeveel de bespuiting heeft veroorzaakt.

Resultaten

Na 26 dagen was de bladmassa van de bladrammenas met gemiddeld 45% afgenomen, die van de Japanse haver was ondanks de bespuiting met gemiddeld 2% toegenomen. In alle gevallen was er geen significant verschil in bladmassa tussen de verschillende DRT.

Alleen in Japanse haver bij het hoogste spuitvolume van 400 L/ha was er een significant grotere reductie in bladmassa.

De bedekkingsgraad is hoger bij een groter spuitvolume. Bij een gelijk spuitvolume levert een spuitdop uit de 50% DRD klasse een hogere bedekking dan doppen uit de hogere DRD klassen. Dit heeft geen meetbaar effect op de hoeveelheid bladmassa.

Conclusies

 • Driftreducerende doppen hebben geen invloed op de effectiviteit van een bespuiting.
 • Een groter spuitvolume kan in specifieke situaties een effectievere bespuiting opleveren.
 • Een groter spuitvolume zorgt voor een hogere bedekkingsgraad.
 • Een hogere DRD klasse zorgt voor een lagere bedekkingsgraad.
 • De bedekkingsgraad heeft geen meetbare invloed op de effectiviteit.

Wat is Crkls?

Crkls (spreek uit als cirkels) is het antwoord op de versnippering van het landbouwkundig onderzoek in de afgelopen decennia. Het platform maakt de onderzoeksresultaten beter vindbaar en relevant voor de ondernemer. De initiatiefnemers Misset Uitgeverij, BO Akkerbouw, Wageningen University & Research (WUR), Groen Kennisnet en Aeres Hogeschool willen zo een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige landbouw in Nederland.
Groen Kennisnet is onderdeel van de stuurgroep Crkls en heeft nauw contact met de redactie van Crkls.

Bronnen

(2)