Menu
Nieuws

Effectiviteit van kennisnetwerken

Welke mogelijkheden hebben kennisnetwerk managers om de effectiviteit van hun netwerk te beïnvloeden? Om deze vraag te beantwoorden voor KIGO-projecten werkten KIGO-projectleiders mee aan een web-enquête.

false

false

false

false

false

false

false