Nieuws

Efficiënte gewasbescherming met hulp van apps

Xarvio werd in 2015 opgericht door Bayer als onafhankelijk platform om in een model de plantengroei van een gewas te volgen. Inmiddels zijn er apps die je kunt gebruiken bij het lokaliseren en op naam brengen van ziekten, plagen en onkruiden.

Xarvio maakt gebruik van het digitale plantengroeimodel Proplant. Door daarnaast gebruik te maken van beelden via crowdsourcing neemt kennis van het model toe, schrijft vakblad Boer & Tuinder in een artikel. Dankzij feedback van gebruikers kan Xarvio steeds beter ziekten, plagen of onkruiden op naam brengen op basis van foto's van insecten in lijmvallen, bladschade of onkruid.

Drie apps

Er zijn drie apps: Scouting, Field Manager en Healthy Fields. De eerste twee zijn al beschikbaar, de derde is nog in ontwikkeling. Met Scouting kun je op basis van foto's aantastingen op naam brengen. Via GPS wordt ook gelokaliseerd waar een aantasting zich bevindt, zodat je ontwikkelingen van ziektes zoals gele roest op een kaart kunt volgen. Je kunt zien hoe vaak er een foto van dezelfde ziekte in de regio is geüpload.

Met die informatie kan het ook waarschuwingen uitbrengen over mogelijke aantastingen. Die informatie wordt verwerkt in de app Field manager. Deze app wordt gevoed door de informatie die via de Scouting app binnenkomt. Hoe meer mensen het platform gebruiken, hoe beter het wordt, aldus het vakblad.

Duurzamer telen

In het artikel demonstreert marketing manager Valerie Frankard hoe Field manager werkt. In de app maak je een perceel aan, je kiest het gewas en voert een zaaidatum in. Het systeem vertelt vervolgens in welk stadium het gewas zich bevindt, of er risico’s zijn en of je het gewas moet behandelen. Het is de bedoeling dat op termijn ook plaatsspecifieke adviezen gegenereerd worden. Het systeem maakt gebruik van weergegevens van lokale weerstations, van satellietvoorspellingen over neerslag, temperatuur en wind, of van kaarten over de bemesting en gewasbehandeling van vorige jaren.

Field manager werkt nu alleen voor ziektes in wintertarwe en wintergerst. Op dit moment worden data verzameld voor aardappelen en suikerbieten, maar er wordt ook gewerkt aan andere teelten. Het idee is dat je met behulp van die apps op den duur minder gewasbeschermingsmiddelen kunt gebruiken en duurzamer kunt telen.

(Bron foto: Dastan Khdr via Pexels)