Nieuws

Efficiënter stallen ontsmetten met zeep

Ontsmetting van pluimveestallen blijkt soms niet goed te gebeuren. Dat kan komen door gebruik van te koud ontsmettingsmiddel of het niet gebruiken van zeep. Vleeskippenbedrijven lijken minder goed te scoren in hygiëne-onderzoek.

Voor een goede aanpak van bacteriën als Salmonellea en Campylobacter is ontsmetting van stallen voor pluimveehouders essentieel. De ontsmetting bestaat eigenlijk uit twee fasen: de eerste fase is het schoonmaken van de stal, de reiniging. De tweede fase is het ontsmetten. De Gezondheidsdienst voor Dieren geeft op haar site tips voor een goede ontsmetting. Maar de ontsmetting gaat niet altijd goed, zo blijkt uit een artikel uit vakblad Managemen&Techniek.

Uit een onderzoek bij ruim 1000 pluimveebedrijven in Vlaanderen bleek dat bedrijven soms te hoge scores halen bij hygiëne-onderzoek. In het artikel 'Pluimveesector ongerust over toename hoge hygiënogramscore in stallen' gaat het vakblad in op dat onderzoek.

Bacteriekolonie

Om te meten of een stal schoon is, wordt onderzoek uitgevoerd met zogenaamde afdrukplaatjes of hygiënogrammen. Dat zijn steriele kleine plastic schaaltjes van ongeveer 5,5 cm doorsnede die gevuld zijn met agar. Ze worden ook wel Rodac-plaatjes (Replicate Organism Detection and Counting) genoemd. Die plaatjes druk je kort op een oppervlakte waarna je de opgepikte bacteriën opkweekt: je plaatst de plaatjes ongeveer een dag bij 37°C, dat is de incubatie. Zo zie je of er bacteriën aanwezig zijn. Op basis van het aantal bacteriekolonies dat zich ontwikkelt wordt een score toegekend variërend van 0 tot 5.

Hygiënescores

De Belgische overheid beschouwt een ontsmetting als goed uitgevoerd als de gemiddelde hygiënogramscore niet meer dan 1,5 bedraagt. Omdat er signalen zijn dat de ontsmetting niet altijd goed verloopt heeft de Vlaamse Diergezondheidszorg (DGZ) in de loop van 2016 bij iets meer dan 1000 bedrijven hygiënogrammen genomen. Van die bedrijven had 13,7% een te hoge hygiënogramscore, zo is te lezen in het vakblad. Voor die hoge score worden in het artikel verschillende mogelijke oorzaken genoemd.

Zeep

Zo kan de temperatuur van ontsmettingsmiddelen een rol spelen. Zijn die middelen te koud, dan kan de werking minder goed zijn. Het is een verklaring waarom sommige bedrijven in de wintermaanden hogere scores hadden. Een andere opvallend resultaat uit het onderzoek is dat het gebruik van zeep tijdens de reiniging er toe doet. Bedrijven die geen zeep gebruiken, blijken hoger te scoren. Maar er zijn meer factoren van belang. Het vakblad noemt de bewaaromstandigheden van ontsmettingsproducten, de concentratie en inwerkingstijd van zeep.

Het vakblad noemt een aantal tips voor een goede reiniging en ontsmetting van stallen. Reinig loszittend vuil droog, bij natte reiniging is het goed zeep te gebruiken. En laat de stal opdrogen voordat je met ontsmetting begint zodat het ontsmettingsmiddel niet verdund wordt.

(Bron foto: Pixabay)