Nieuws

Efficienter varkens voeren met pellets

Wat heeft varkensvoer in de vorm van pellets - kleine hanteerbare korrels - voor effect op de voerefficiëntie? En heeft de kwaliteit van die pellets ook invloed op het morsen? Vlaamse onderzoekers zoeken naar mogelijkheden om efficiënter om te gaan met varkensvoer. De bedrijfsresultaten van pellets lijken beter dan van varkensvoer in de vorm van meel.

In 2015 zijn Vlaamse onderzoekers begonnen met een demonstratieproef begonnen bij het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) in Bocholt met als doel te zoeken naar mogelijkheden het voederverbruik te verlagen door op een efficiëntere manier om te gaan met het voer. De onderzoekers keken ook naar het effect van voer in de vorm van pellets. Wat is de invloed van de pelletkwaliteit op de voerconversie? En wordt er ook minder voer gemorst door gebruik te maken van pellets? Vakblad Management&Techniek schrijft erover in het artikel 'Heeft pelletkwaliteit invloed op de technische prestaties van vleesvarkens?'.

Goede korrels

De onderzoekers onderscheiden drie soorten korrels: goede korrels, standaard korrels en slechte korrels. Goede korrels zijn hard en slijtvast. Ze behouden hun vorm lang. Slechte korrels vallen makkelijk uit elkaar. Ze wilden weten of de korrelkwaliteit effect heeft op de voerconversie, en op de hoeveelheid gemorst voer. In een proef werden de drie soorten korrels vergeleken met meel. De groei van varkens werd gevolgd en er werd gemeten hoeveel er gemorst werd.

Groei

Opvallend is dat de varkens die gevoerd werden met de minst goede korrel, tijdens de eerste periode de beste groei lieten zien. Varkens die met meel gevoerd werden groeiden trager. Een verklaring is dat bij de pelletvorming warmte toegevoegd wordt, waardoor nutriënten voor varkens makkelijker verteerbaar worden. Maar de resultaten uit de metingen verschilden sterk per periode. Bovendien was het voor onderzoekers lastig te meten hoeveel precies vermorst werd. Een kwantitatieve meting van van voedermorsing bleek daarom niet uitvoerbaar.

Harde en zachte pellets

Als je naar de inkomstzijde kijkt, blijkt dat meel slechter scoort dan de pellets. Tussen de drie soorten pellets onderling zijn verschillen lastig aan te tonen. De onderzoekers spreken daarom liever niet meer van goede en slechte pellets, maar van harde en zachte pellets.

(Bron foto: Shutterstock)