Nieuws

Eierfarm Stals vertegenwoordigt pluimvee sector in cursusmateriaal duurzaamheid

Het nieuwe cursusmateriaal over duurzaamheid, Cradle 2 Cradle en Biobased Economy dat de HAS Hogeschool laat ontwikkelen voor de HAS Hogeschool Venlo zal een themadag bevatten waarbij leghennenbedrijf Happy-ei B.V. centraal staat.

Happy-ei

Familiebedrijf Eierfarm Stals is een leghennenbedrijf in Nederweert. Zij houden hier 50.000 scharrel leghennen en brengen de eieren op de Nederlandse markt onder de B.V. Happy-ei of exporteren de eieren naar onder ander Duitsland. De kippen zijn gehuisvest in grote open volières waarbij er zitstokken en legnesten aanwezig zijn. Daarnaast kunnen zij een stofbad nemen, ontvangen zij natuurlijk daglicht en hebben een constante aanvoer van vers voer en water.

Dierenwelzijn en Duurzaamheid

De ontwikkelde themadag zal ingaan op dierenwelzijn en duurzaamheid in de pluimvee sector. Er is gekozen voor een samenwerking met Happy-ei omdat zij verschillende duurzame toepassingen hebben in hun bedrijf die een goed voorbeeld geven van duurzaamheid in de praktijk. Zo wordt de kippenmest dagelijks verzameld en gedroogd. Het drogen gebeurt met de warmte die wordt afgezogen uit de kippenvolières waardoor er geen externe warmte bron aan te pas komt, en de geproduceerde warmte een nieuw doel krijgt. Daarnaast zorgt het drogen van de mest ook voor minder transportkosten omdat de mest minder water bevat en lichter is. Het voer dat de kippen van Eierfarm Stals krijgen is vrij van genetisch gemodificeerde soja en de dieren krijgen geen antibiotica waardoor de kippenmest gebruikt kan worden als biologische mest. Doordat de kippen binnen worden gehouden is er minder uitstoot van ammoniak en fijnstof. Daarnaast gebruiken zij een biofilter waardoor de eventuele uitstoot tot een minimum wordt beperkt.

Themadag

Tijdens de themadag die gevolgd zal worden door tweedejaars studenten Toegepaste Biologie in Venlo krijgen de studenten eerst informatie over duurzaamheid en dierenwelzijn in de pluimvee sector. Hierna maken zij kennis met Happy-ei B.V. en wordt uitgelegd welke duurzame keuzes dit bedrijf heeft gemaakt en welke meerwaarde deze keuzes hebben. Ook wordt er informatie gegeven over de duurzame ontwikkelingen van de afgelopen 15 jaar en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de pluimvee sector. Dierenwelzijn, milieu, volksgezondheid en controle staan hierbij centraal. Als de studenten alle informatie hebben gekregen gaan zij vervolgens in groepen aan de slag met verschillende onderwerpen. Zo zijn er studenten die zich verder verdiepen in de voedingswaarde van eieren, andere studenten zullen zich verdiepen in de uitstoot van emissies of dierenwelzijn. De gevonden informatie wordt vervolgens aan elkaar gepresenteerd zodat elke student informatie krijgt of ieder onderwerp. De dag wordt afgesloten met een advies aan Eierfarm Stals waarin de studenten aangeven hoe zij denken dat het bedrijf nog duurzamer kan ondernemen.


(Bron foto: xx)