Nieuws

Einde suikerquotum openbaart tegenstrijdigheden

Suikerbieten als brandstof of voeding? Bioplastics: ‘prachtig’, maar de olieprijs bepaalt. Voor de boer opent zich een heel nieuw speelveld vol tegenstrijdigheden na afschaffing van het suikerquotum.

Vakblad Management&Techniek gaat in het artikel Wat na het bietenquotum? gedetailleerd in op meerdere aspecten die de afschaffing van het quotum per 2017 met zich mee zal brengen. De liberalisering van de suikermarkt houdt onder meer in dat er voor de bieten geen minimumprijs meer geldt en de teelt wordt volledig afhankelijk van de markt.

Vele toepassingen

De redactie schat de toekomst gunstig in voor België en Nederland met hun lage productiekosten, hoge rendementen en technologische kennis. Bovendien is het product interessant voor vele afnemers. Zo kan suiker ‘immers in een veelheid van chemische verbindingen worden omgezet, meestal met heel hoge rendementen’. Enkele toepassingen worden als voorbeeld gegeven (zie ook Opportunities for the fermentation-based chemical industry of het Groen Kennisnet-bericht Kansen voor suiker als grondstof chemie). Toch blijft een aantal projecten voorlopig ‘in de schuif’ liggen: ‘de technologie is beschikbaar, maar het economisch plaatje klopt momenteel niet’ aldus Management&Techniek.

Remmende krachten

Ook voor andere toepassingen en verwerkingsmethoden van bieten geldt dat de horizon lonkt, maar dat ofwel geld, ofwel andere krachten ontwikkelingen tegenhouden. Zo liggen er in Europa voorstellen op tafel om ‘de productie van biobrandstoffen uit voedingsgrondstoffen te beperken en om meer in te zetten op biobrandstoffen uit afval en houtige biomassa’. Gewezen wordt onder meer op het Indirect Land Use Change (ILUC). Kortgezegd: wat hier als gewas voor brandstof wordt gezaaid, moet elders (vaak in ontwikkelingslanden/ten koste van tropisch regenwoud) gecompenseerd worden met gewas voor voedsel. 

Wereldmarkt

In het artikel wordt ook ingegaan op de prijsontwikkeling van suiker en hoe deze onder invloed van diverse factoren, waaronder weersomstandigheden, fluctueert. Dit speelt nu al terwijl er nog een quotum geldt, iets wat ook werd opgemerkt in vakblad Akker in 2013 (Vanaf 2017 bieten telen zonder suikerquotum). In het artikel worden zorgen geuit (‘het vangnet is weg’) maar ook kansen benoemd. Op Groen Kennisnet verscheen ook een artikel waarin beide zijden van het spectrum worden belicht: Minder zekerheid bietenteelt zonder suikerquotum. Zie, voor meer informatie over de (mogelijke) effecten van de afschaffing van het quotum, ook het rapport Wel of geen suikerquotering? (2011).


Bron foto: Pixabay