Nieuws

Eindsprint auteurs leermiddelen Profiel Groen

Leermiddelen ontwikkelen voor de vier profielmodules van Profiel Groen, dat is de opdracht waar zeven vmbo-docenten van zes aoc’s en één VBG-school onder de begeleiding van het Ontwikkelcentrum sinds september 2015 aan werken. Inmiddels is driekwart van de kopij gereed en nadert het schrijfproces het einde.

De afgelopen maand hebben de auteurs van de leermiddelen Profiel Groen gewerkt aan het uitwerken van de inhoud van de profielmodules. De komende weken gaan ze aan de slag met de laatste kopij, verwerken ze feedback van de redacteuren en vertalen ze dit tot een versie dat geschikt is voor redactie.

Eind van het jaar wordt het geschreven materiaal opgeleverd en zit de taak van de auteurs voor het grootste deel erop. Voordat het materiaal een geschikt leermiddel is, wordt er nog veel werk onder begeleiding van het Ontwikkelcentrum verzet. Het materiaal wordt onder andere door een aantal docenten uit het werkveld beoordeeld op zaken als eenheid, onderlinge samenhang en eventuele overlap waarna het vervolgens wordt geredigeerd. Ondertussen wordt er onder andere gewerkt aan het digitale platform wat het mogelijk maakt om de profielmodules digitaal te volgen, en wordt geschikt beeldmateriaal verzameld.

Platform leermiddelen Profiel Groen

Omdat co-creatie in dit proces centraler dan ooit staat, hebben vmbo-docenten en andere belanghebbenden de afgelopen tijd op de docentenportal van het Ontwikkelcentrum kunnen meekijken en feedback kunnen geven. Dit blijft ook de komende maanden nog het geval. De komende tijd word je op de hoogte gehouden rondom de laatste stand van zaken en krijg je sneak previews waaronder een prototype van het lesmateriaal. In mei 2016 is het lesmateriaal gereed en te bestellen bij het Ontwikkelcentrum.

(Bron foto: Pixabay)