Nieuws

Eiwittransitie is onvermijdelijk

Om de groeiende wereldbevolking in de toekomst van voldoende eiwitten te kunnen voorzien, zullen we naast dierlijke eiwitbronnen, veel meer van andere eiwitbronnen gebruik moeten maken. Het nieuwe lectoraat eiwittransitie zet in op die verandering.

Dierlijke eiwitbronnen als vlees, vis en zuivel zijn van oudsher de geliefde leveranciers van de noodzakelijke ewitten in ons voedsel. Maar op termijn zullen we over moeten stappen op andere eiwitbronnen, is de overtuiging van de nieuw lector Fred van de Velde. Lector van de Velde is per 1 oktober door HAS Hogeschool benoemd als lector Eiwittransitie in voeding. Van de Velde verwacht in de toekomst een schaarste aan eiwitten die je niet alleen met dierlijke eiwitten op kunt vullen. In het artikel 'Functionaliteit van eiwitten belangrijk voor toepassing' in Food&Nutrition legt hij uit dat we de beperkte ruimte beter kunnen gebruiken voor het verbouwen van eiwitrijke gewassen.

Plantaardige eiwitten

De focus van het lectoraat is daarom voor een groot deel gericht op plantaardige eiwitten, eiwitten uit peulvruchten bijvoorbeeld. Het lectoraat wil op zoek naar nieuwe processen waarmee je meer eiwitten uit landbouwgewassen kunt winnen. Maar het lectoraat gaat ook op zoek naar nieuwe eiwitbronnen zoals eiwitten uit algen, wieren of insecten. Het lectoraat richt zich daarnaast op de consument die zijn menu zou moeten aanpassen.

Aquatische eiwitbronnen

Van de Velde is er van overtuigd dat er veel perspectief is voor de aquatische eiwitbronnen zoals algen en wieren of zelfs eendenkroos. Vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik zijn die voordelig. Je kunt algen en wieren in bassins verbouwen waar geen landbouwgrond voor nodig is. En als je algenteelt in gebieden toepast waar je jaarrond kunt oogsten, kun je hoge eiwitopbrengsten halen.

De lector denkt niet dat het in de toekomst mogelijk is dierlijke eiwitten volledig te vervangen door plantaardige eiwitten. Maar hij verwacht dat het doel van platform Green Protein Alliance wel haalbaar is. Dat platform heeft als doel gesteld dat in 2030 de verdeling tussen plantaardige en dierlijke eiwitten in het dagelijks eten 50-50 moet zijn. Nu is deze verdeling nog 35-65.

(Bron foto: Pixabay)