Nieuws

Elektrisch verdoven pluimvee kan beter

Onderzoek van de Animal Sciences Group toont aan dat onder de huidige praktijkomstandigheden een aanzienlijk deel van het pluimvee niet voldoende wordt bedwelmd in het elektrische waterbad.

Electrisch verdoven

In de samenleving en in de Europese politiek is er veel discussie over het verdoven en doden van dieren. Het elektrisch verdoven van pluimvee is een belangrijk onderdeel van deze discussie. De Animal Sciences Group is gevraagd om inzichtelijk te maken hoe en met welke instellingen elektrische verdoving van pluimvee in Nederland wordt toegepast. Daarnaast is gevraagd duidelijkheid te krijgen over de verwachte effectiviteit van de toegepaste methoden en of er alternatieve vormen van elektrisch verdoven mogelijk zijn.

Waterbad verdoving

Er zijn grote verschillen tussen de Nederlandse slachterijen (vleeskuikens, leghennen en eenden) in toepassing van elektrische waterbad verdovers. Deze verschillen betreffen het aantal dieren dat tegelijk in het waterbad gaat, de verdovingsduur, de toegepaste spanning (V), de stroomsterkte (mA) en frequentie (Hz). Op basis van de gemeten praktijk instellingen (V, Hz), de verschillen in elektrische weerstand tussen dieren en het verschil in gevoeligheid tussen dieren onderling is het zeer aannemelijk dat onder de huidige praktijk omstandigheden een aanzienlijk deel van de dieren niet voldoende wordt bedwelmd in het elektrische waterbad.

Betere verdovingsmethode ontwikkelen

Aanbevolen wordt om de huidige wettelijk norm voor het elektrisch verdoven aan te passen, waarbij rekening gehouden moet worden met de stroomfrequentie en ‘duty cycle’ (effectieve periode). Monitoren van de toegepaste instelling in de praktijk moet aan de slachtlijn op dierniveau plaats vinden. Het praktijkrijp maken van de hier ontwikkelde en gebruikte meetmodule is hiervoor noodzakelijk. Het gebruik van het elektrische waterbad in de huidige vorm en toepassing dient ontmoedigd te worden omdat niet gegarandeerd kan worden dat alle dieren voldoende stroom toegediend krijgen.


De volgende aspecten, die van belang zijn voor het correct bedwelmen van pluimvee, dienen verder te worden ontwikkeld voor toepassing in de praktijk:

  • Ontwikkelen van alternatieve stroomroutes
  • Individuele toediening van elektrische stroom
  • Ontwikkelen van alternatieve stimulatie methoden van de hersenen (opwekken bewusteloosheid)
  • Ontwikkelen van een betere manier van fixatie van het dier tijdens het bedwelmen.


(Bron foto: Shutterstock)

Publicaties

(4)