Nieuws

Elektronische identificatie in de varkenshouderij

Door varkens individueel te registreren met een elektronisch keurmerk, kun je als varkenshouder veel relevante informatie verzamelen die je kunnen helpen bij verbetering van de bedrijfsvoering, blijkt uit een Vlaams onderzoeksproject.

In het twee jaar durende demonstratieproject 'Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij' hebben Vlaamse onderzoekers en varkenshouders gekeken naar de mogelijkheden die individuele dieropvolging met elektronische oormerken biedt. Wat kun je er van leren? Kan het je helpen om de juiste kengetallen te verzamelen om zo de juiste managementbeslissingen te nemen? Vakblad Boer&Tuinder besteedt in drie artikelen aandacht aan dit project dat tussen april 2017 en maart 2019 is uitgevoerd.

Productiegetal

De registratie van de varkens gebeurt met een elektronisch oormerk die je makkelijk kunt uitlezen. Hoewel die oormerken gevoelig zijn voor vocht, of dat varkens ze soms kunnen verliezen, blijkt dat 99% van die oormerken op de praktijkbedrijven bruikbaar blijven. Het belangrijkste knelpunt zit nog in de registratie aan de slachtlijn, schrijft het vakblad in het eerste artikel. Maar duidelijk is dat de praktijk wel rijp is om individuele dieridentificatie toe te passen.

Het tweede en derde artikel gaan in op de resultaten die in het project verzameld zijn over de prestaties van moeder- en vaderdieren, de zeugen en beren. De elektronische oormerken geven de mogelijkheid om te volgen hoe de nakomelingen van de varkensouders presteren. Hoe goed groeien ze? Wat is het karkasgewicht? Wat is de correlatie tussen het productiegetal - het aantal gespeende biggen per zeug per jaar - en het economisch resultaat.

Selectie

Uit de artikelen blijkt dat er wel een sterke correlatie is tussen het productiegetal en het aantal kilo's vlees per jaar of het economisch resultaat, maar er zijn ook afwijkingen. Zo zijn er zeugen die opvallend beter presteren dan wat je op basis van het productiegetal zou verwachten. Uit de artikelen bijkt dat er interessante gegevens zijn te verzamelen uit het individueel opvolgen van biggen en vleesvarkens.

De informatie kan varkenshouders helpen bij de selectie van beren en zeugen. Je kunt zo op individuniveau volgen wat het effect is van toegediende medicatie of vaccines. En mogelijk zijn er alternatieve vermarktingstrategieën mogelijk door in te spelen op de wensen van de consument.

(Bron foto: Thinkstock)