Nieuws

Emissiearm aanwenden versus bovengrondse drijfmest

Trekker met mestinjector - Elsemargriet via Pixabay
Bron foto: Elsemargriet, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    drijfmest, emissie
  • Interessant voor
    melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers, adviseurs
Bekijk de bronnen
Het uitrijden van drijfmest volgens de emissiearme methode is niet beter dan de bovengrondse aanwending. Dit blijkt uit onderzoek door CLM Onderzoek en Advies. Het onderwerp leidt in de sector al jaren tot discussie.

In de analyse die CLM heeft uitgevoerd in opdracht van ZuivelNL worden de zwakke punten, kansen en bedreigingen over het bovengrond aanwenden van drijfmest in vergelijking met emissiearm aanwenden van mest in kaart gebracht. Op dit moment is emissiearme aanwending van drijfmest verplicht om ammoniakemissie bij het uitrijden te beperken. Emissiearme aanwending resulteert inderdaad in een lagere ammoniakemissie, maar juist in hogere broeikasgasemissies. Bovengrondse aanwending van drijfmest geeft minder risico op uitspoeling van nitraat, maar juist meer risico op afspoeling ervan. Afhankelijk van het belang dat aan verschillende doelen wordt gesteld, kan deze conclusie dus anders uitpakken.