Nieuws

Emissiebeperking, omdat het moet

Door normoverschrijdingen van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater wordt de regelgeving strenger. Voor telers zijn steeds minder middelen beschikbaar. Een reden om emissiebeperking serieus te nemen.

Nog steeds worden in het oppervlaktewater bestrijdingsmiddelen aangetroffen. In de akkerbouwgebieden in Zeeuws Vlaanderen zijn het de middelen metribuzin en metolachloor die het vaakst de norm overschrijden, zo is te lezen in het artikel 'Neem maatregelen voor restvloeistof en waswater'. En het Vlaamse vakblad Management&Techniek meldt in het 'Dossier Zuivering van restvloeistoffen' dat in Vlaanderen het onkruidbestrijdingsmiddel terbuthylazin het vaakst wordt aangetroffen. Die normoverschrijdingen zijn onwenselijk. Ze zorgen voor onnodige milieubelasting. En de telers zelf hebben er ook op indirecte wijze last van. Door die overschrijdingen wordt de regelgeving voor toelating van bestrijdingsmiddelen strenger. Telers kunnen daardoor beschikken over minder middelen.

Emissiebeperking

Het besef dat je moet werken aan emissiebeperking dringt bij steeds meer telers door. In Zeeland lieten leden van een akkerbouwstudieclub zich daarom informeren over mogelijkheden om emissie te beperken. Vakblad Akker besteedt in een reportage aandacht aan die bijeenkomst die in samenwerking met het project Schoon water Zeeland georganiseerd werd.

Driftreductie

Nu is een driftreductie van 50% verplicht op het perceel, zo is te lezen in dat artikel, straks wordt 75% driftreductie verplicht. Je kunt drift voorkomen door te spuiten met een grotere druppel, maar nadeel daarvan is dat de contactwerking op het gewas dan minder goed is. Wat kun je er aan doen? Tijdens de studieavond wisselen telers ervaring uit. Je zou meer water kunnen spuiten - geen goede oplossing - of hulpstoffen gebruiken. Je kunt ook werken met driftarme spuittechnieken zoals de WingsSprayer of spuiten met luchtondersteuning.

Restvloeistof

Een andere bron van emissie ontstaat tijdens het vullen en reinigen van een spuittoestel. Het Vlaamse vakblad geeft tips hoe je emissie dan kunt voorkomen. Restvloeistoffen moet je opvangen. In het 'Dossier Zuivering van restvloeistoffen' besteedt het vakblad in zes artikelen aandacht aan de problematiek. Je kunt restvloeistoffen zuiveren met een biofilter. In een artikel laat het vakblad zien hoe je zelf een biofilter kunt bouwen. De landbouwschool in Sint Niklaas heeft een fytobak gebouwd. In andere artikelen laat het vakblad zien hoe de Sentinel of Heliosec werkt. Dat laatste systeem werkt op basis van verdamping.

Meer informatie over emissie van bestrijdingsmiddelen vind je in het dossier Gewasbescherming en omgeving, met onder meer een verwijzing naar de erfemissiescan.

(Bron foto: Pixabay)