Menu
Nieuws

Emissies stikstof in 2015 iets hoger dan in 2014

Door uitbreiding van de melkveestapel is de emissie van stikstof in 2015 iets toegenomen ten opzichte van 2014. Maar door emissiearme huisvesting, een grotere mestafzet buiten de landbouw en een groter aandeel mestinjectie was de ammoniakemissie nauwelijks hoger dan het jaar ervoor.

false