Nieuws

Emmissieloze paprikateelt mogelijk

Je kunt paprika's telen zonder emissie van meststoffen of bestrijdingsmiddelen. De productie en kwaliteit van de emissieloze teelt zijn vergelijkbaar met een gangbare teelt, al is het waterverbruik iets hoger.

Regelgeving dwingt telers anders om te gaan met de lozing van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De sector streeft een emissieloze teelt na, maar kan dat ook? Onderzoekers van Wageningen Plant Research hebben daarom, in samenwerking met bedrijven, een demonstratieteelt opgezet van paprika's op steenwol. Het onderzoeksrapport 'Vergelijking tussen gangbaar en emissieloos teeltsysteem' laat zien dat een emissieloze teelt mogelijk is, zonder verlies van productie en kwaliteit.

Vergelijkingsproef

In de proef, die van december 2014 tot november 2015 werd uitgevoerd, werden paprika's op steenwol geteeld. Er zijn twee kasafdelingen van 120 m² ingericht: een gangbare teelt en een emissieloze teelt. Streven was voor de gangbare teelt binnen de emissienorm voor stikstof (per jaar 133 kg /ha) te blijven. Voor de emissieloze teelt werd water hergebruikt en ontsmet met een ozoninstallatie. Bij beide werd de groei intensief gevolgd en zo veel mogelijk gelijk gehouden. De productie was in beide teelten nagenoeg gelijk. In de gangbare teelt lag de productie op 27,4 kg/m², in de emissieloze teelt op 26,3 kg/m².

Emissie

Uit de analyseresultaten blijkt dat het waterverbruik in de emissieloze teelt iets hoger was omdat het gewas wat langer is geworden. Daar was het verbruik 897 l/m² tegenover 796 l/m² in de gangbare teelt. In de gangbare teelt is 4% van het water geloosd (418 m³/ha/jr). Met die lozing is 152 kg stikstof geloosd, dat is hoger dan de norm van 133 kg. In de emissieloze teelt is de voedingsoplossing wat aangepast. De hoeveelheid stikstof en fosfaat werd verlaagd zodat er minder restvloeistof overbleef aan het einde van de teelt.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(2)