Nieuws

Energie besparen met licht in de glastuinbouw

De glastuinbouw kan besparen op het elektriciteitsgebruik door efficientere lampen te gebruiken, een beter belichtingsregime en de belichting af te stemmen op de klimaatregeling. Er is veel te winnen.

Het energieverbruik in de glastuinbouw voor warmte is de laatste jaren flink gedaald, maar het elektriciteitsverbruik stijgt. In 2005 was dat 4,6 miljard kWh en in 2013 was het gestegen tot 7,6 miljard kWh, schrijft vakblad Kas Techniek in het artikel 'Minder verbruik elektriciteit, meer licht voor de plant'. Dat stijgende gebruik heeft te maken met een toenemend gebruik van assimilatiebelichting. Het onderzoeksproject Kas als energiebron heeft als een van de belangrijke doelen geformuleerd het elektriciteitsverbruik voor groeilicht bij gelijkblijvende opbrengsten te halveren. Dat kan alleen met lampen die efficiënter zijn. Led-lampen zijn dat. Een rode led produceert 2,3 μmol per W elektriciteit, SON-T lampen (hogedruknatriumlampen) produceren 1,9 μmol per W, zo is te lezen in het artikel.

Led

Belichting in de kas houdt de sector bezig, vandaar dat vakblad Onder Glas een maand eerder in een reeks artikelen aandacht aan verlichting besteedt. Er is uiteraard veel aandacht voor LED-belichting. Zo worden er in Eindhoven proeven gedaan in een klimaatcel met LED-belichting. Uit het artikel 'Zonder daglicht toch zware sla met laag nitraatgehalte' blijkt dat efficiënte teelten mogelijk zijn, waarbij het waterverbruik heel laag is en geen gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

In een ander artikel 'Inbreng LED's biedt zicht op energiebesparing en extra productie' schrijft het vakblad over proeven om een nieuwe type LED-lamp in een belichtingssysteem met SON-T lampen te combineren. Die combinatie levert een hogere rozenproductie dan bij het gebruik van alleen SON-T-belichting.

Belichtingsduur

Je kunt ook op elektriciteit besparen door minder lang te belichten. Telers van Phalaenopsis belichten hun gewas lang, soms wel 16 uur per dag. Het artikel dat de vraag 'Kan teler fors besparen op elektra door dimmen in ochtend en middag?' als kop gebruikt, maakt duidelijk dat dit kan. De orchideeënsoort Phalaenopsis (zie foto) is een zogenaamde CAM-plant, een plant met een ander fotosyntheseproces. De planten groeien langzamer en openen pas hun huidmondjes in de loop van de middag. Je kunt bij die planten wel lang belichten maar dat heeft weinig zin. Als je je belichtingsschema aanpast kun je wel 30% op elektriciteit besparen.

Afstemming

Nog een andere insteek is een betere afstemming van belichting op andere sturingselementen van het kasklimaat. Door temperatuur, vochtregulatie en belichting goed op elkaar af te stemmen via scherminstallaties en WKK's kun je energie besparen, zo blijkt uit het artikel 'Veel te winnen met verbeterde aansturing van belichtingsinstallaties'. In het artikel worden twee praktijkcases beschreven.

Meer informatie over energiebesparing in de glastuinbouw lees je in de dossiers LED-belichting in de glastuinbouw en Klimaat en Energie– nieuwe low input teeltsystemen in de tuinbouw.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(7)