Nieuws

Energie uit brood en gft-afval

Het is mogelijk om met een vergistingsinstallatie op bescheiden schaal oud brood en ander organisch afval om te zetten in energie, zo blijkt uit een proef in de Amsterdamse Wildemansbuurt. Het geproduceerde gas kun je omzetten in elektriciteit en warmte.

Is het mogelijk om het organisch afval in een stadswijk zoals oud brood of gft-afval te vergisten en zo te gebruiken voor lokale energieproductie? Levert zo'n vergistinginstallatie voldoende energie op? Dat waren de vragen waar Wageningse onderzoekers en studenten mee aan de slag gingen in de Amsterdamse Wildemansbuurt.

Gedurende een half jaar werd er in 2016 een vergistinginstallatie geïnstalleerd waarin oud brood kon worden vergist. Die installatie werd beheerd door de bewoners zelf. Behalve het opdoen van ervaringen met de installatie, wilden onderzoekers ook antwoord krijgen op sociale vragen.

Living Lab

Willen buurtbewoners er wel aan meewerken door hun afval te scheiden? Daarom werkten onderzoekers samen in een een ‘Living Lab’ binnen het kader van AMS Institute (Advanced Metropolitan Solutions), een Technisch Instituut bestaande uit WUR, TU Delft en MIT Boston. De brochure 'Buurtenergie in de Wildemanbuurt' laat zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor energieproductie op buurtniveau.

Energie-opbrengst

Uit het onderzoek bleek dat voor de productie van voldoende energie een grotere vergister nodig is. En naast oud brood is het ook nodig dat er ook ander organisch afval vergist wordt zoals gft-afval, oliën en vetten. De opbrengst van zo'n vergistinginstallatie is wel bescheiden. Het afval van een hele wijk levert stroom op voor maximaal 20 huishoudens en warmte voor 9 huishoudens.

Haalbaarheid

Voor de haalbaarheid is het daarnaast nodig dat bewoners hun afval beter scheiden. Nu wordt het organisch afval pas gescheiden nadat het is opgehaald. Bewoners kunnen het afval ook zelf scheiden. Als ze daar niet te veel moeite voor hoeven te doen, kan dat slagen. Een belangrijke voorwaarde is dat ze op een of andere manier beloond worden voor het scheiden van het afval, en dat ze erop kunnen vertrouwen dat iedereen meedoet.

De resultaten zijn op 21 februari 2018 gepresenteerd. De bewoners willen een kleine broodvergister blijven inzetten om oud brood een andere bestemming te geven. Zo willen ze de overlast door ratten, muizen en meeuwen als gevolg van oud brood op straat verminderen.

(Bron foto: Shutterstock)