Menu
Nieuws

Energie uit brood en gft-afval

Het is mogelijk om met een vergistingsinstallatie op bescheiden schaal oud brood en ander organisch afval om te zetten in energie, zo blijkt uit een proef in de Amsterdamse Wildemansbuurt. Het geproduceerde gas kun je omzetten in elektriciteit en warmte.

false